Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ο καθηγητης Σεισμολογίης Άκης Τσελέντης κροῦει τον κώδωνα του κινδύνου¦
ε“ἑ: 7 7
ε - · ζ
η 7 - . _ ·
νη· μαύρη
“τα Ν ι  τ   · η  τη η:: 
 ηηΜΜΜκΡΑΜ Ο"  > .η
ξ < ,5   -ἑ:ΡοεῖΨ ' η έ η: . -  μ  45
.τ . ¦ ¦
Στη ΜΜΜ· η 77κηηνης για  _
την τηηνωΜη στην Μν·νηΜ 5 ·