Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Εκβιάζουν μέχρις εσχάτων για το διογκωμένο έλλειμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στα οκτώ με εννέα (απο είκοσι) και τικουραμἑνα» πλέον τα ειδικα μισθολογια ο
Η Περιουσία
υτιο διωγμον
Τα επίσημα στοιχεία που
βλέπουν διαδοχιχα το Φως
της δημοσιότητα; σε σχέ
> συνέχεια στη Μ. 9
Εκτιτωστιτἑλοο  ' ' Ενώ οι τιμἑ8 των : _- . ._ ,¦Μ·ΜῇΜωΥ
στονΕΝΦΙΑ διαμερισματων >    ΠΚΦ!! ΑΠ' Μ 'η
καιγια 00.000  συνεΧἰΖουν τ  ο. | `: α “ ' Ἡ ΦΠ Η ι ' η Ι |
εενοίκιαστα! Ν ` να κατρακυλουν ¦ ·· γ ' ί “ · Π Μ03Β!Ἡ ΜΠΕΙ
ΜΜΜΝΜΜ Και νέα “βουτια» 2.795 το δευτερο 7 ,-.·“ ' 
ΝΧΜΜΜΜ τρίμηνοτου2046."|3 
Η Κομισιόν αιτειλεί να μτιλ0Καρει ταν α£ιολογτιστι αν διωΧθεί ο υΠοδικ08 Γεωργίου
ι·8Χ“·8εσΧ“Των
Ατιθιι8 επίθεσιι
Κατατιὲλτιι8 ο ΔΠμῇτριι8
ΠαΠανγελοτιουλο8: στον υτι. Δικαιοσυντι8
«Η Παρέμβαση των θεσμών ααα τα φερέφωνα
είναι αντισυνταγματικτι» των Βρυξελλών
Ποιου8 ατί .δ Στα υλακίι
' Ψ . Ευτ0ρα:Ανετα 2 · φ σ
«τιυροβολει» ΗΛΩΝ” ΠΑΟΚ ε ι ο Χειρισττι8
ιιΑννα το Ζὁ Η) Ο ὐλ0ἔ , _ Ε του τρονικου
Κορακακτι! ρ ρ ,   ταΧυτιλοου
Ανταμ: φωτιές τι απουσία ο ;_ › Το βούλευμα-φωτια του
Πο τον ΦονικὸἙΥκὲλαδο στην ι ως 'Χρυσής, ῶΜΜ_ σ `· Συμβουλίου ΜπελοΙιαλ¦ἶἄ ὸῖζειΞΘυνεςἑβέντὅιἶαὅΜ Π απο το ΠροεδρΚ0· ο :ξ · οδιΚὡν Πειραια για τον
έκανΔεἴηερικοαὲςκαι στἶἶέντ;   ΠΜύΠ0υλ0ς "Μα “ Ε “ Χ 77χρονο θρασὐβουλο
[email protected]ἶῆίηροοτο6ια ξ Μια· τους ῇρωες του Ρίο. 18 Ι ξ Λυκουρὲζο. Ξ :το
ωρί αξίωμα και ειτίσιιμα ο Ι'. Ι'κιρτΖίκα8! Στο σκαμνί για ταν καρτα υγείαε