Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Μαζέψτε τρόφιμα, νερό και πάρτε τα όπλα"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ - . ι _
, 7 ι · 7 ` ! `
_` · .Χ _ ¦
` . > μ
ὁ Π η ι
. _· μ · _
Ι · τ γ .
| τ μ “ μ .Η :
.  Ϊ ειπε τ; 3
εεε-ειδε! έ!
` ΑΡ[email protected]ΎΜον^ ” τ ν “
4--·(ιω5ι›405ι __ ¦_ 
ο Με! ι είΡάό
 έγκλημα
νοείσαι άριστη!
ε _. . _ έ· _ ¦ 
η · -. · ··( Δ" Ι· · ' '
. ξ Ι
ί μ· ' . ” ι'
·' - Ό
. __ ι
ο . ι! · 'Ι 4
.· Ϊ _. η Η
ς Ι ν :_` ή· -“ “, · -- Δ “ 1
Γ > ,. .- _ ' >. ' “ ι
Ρ . ¦ ε: ι
ή 2: . Δ ώ ε
ι '“ · _
. ε -_
_ . 9 >
ι ' ..'ἔἶ ξ ›
:την Δ Λ Δ Δ '7 ή". .Η - > ,ϊ  ο Ζ
Άγιος Ποΐσιος:
“Αγοράστε
μεγάλες
ποσότητες
λάδι κι αλεύρι"
ΝΕΡΟ ΣΧΕΜ0
ΕΞ0ΝΤΩΣ|·|Σ ΤΟΥ
Ελλ|ι|Ν|Σλ!0Υ
)ΡΊ/ΑΠ '
ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ,
ΠΑΓΚΟΣΜ|ΟΠΟ|ΗΣΗ,
|ΣΛΑΜΟΠΟ|ΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι κυβερνήσεις των μεγάλων κρατών προετοιμάζονται πυρετωδώς για έναν παγκόσμιο πόλεμο και... προϊδεάζομν τους
πολίτες με ασκήσεις επιβίωσης και αγορά όπλων!!! ΣΕΛΙΔεΣιο,ιι
Άρχισε η λεηλασία
και η διάσπαση
της Ορθοδοξίας!
σ _ ι
.Ά ,· γ
· ι: .
·+”· '· 68
. ' - _ ι "ϊ