Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διάσωση με "κούρεμα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειΓτεήτΡοΠκτ.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Πέμπτή 25 Αυγούστου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.143
Αλέξης Τσίπρας
πρωθυπουργός
|ΤΡΟΣΤ|ΜΑ
ΤΡ|ΗΑΑΣ|Α
Ο· δυο όψεις της 81 ης ΔΕΟ
Συμφωνία τραπεζών - Σκλαβενίτή για Χρήματοδότήσή τής Μαρινόπουλος με 36Ο+125 εκατ. ευ ρώ
Διάσωσή με «κού ρέμα»
Τα βασικά σήμεία του αεα1 - «Ψαλίδι» έως 50% στις απαιτήσεις των προμήθευτών
σήμερα στη Ν
Ποιο θα είναι το νέο
έντυπο του ΕΝΦ|Α >9
Ο ΧΧ ς 1οεερ|· Η
^ Ε. ΜΒΜ:
νομπελίστσς
οικονομολόγος
Προσωρινή διοίκηση στο ΤΧΣ
Αναλαμβόνουν επισήμως τα καθήκοντα τους οι
Χριστόφορος Στρατος και Μιχάλης Χαραλαμπίδης
στις θέσεις του διευθύνοντος και του αναπληρωτή
διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. >1 1
Πτωτικα η επιβατικό ακτοπλοϊκή
κίνηση φέτος το καλοκαίρι
Πτώση εμφανΖει η επιβατική ακτοπλοϊκή κίνηση το
τρίμηνο του καλοκαιριού (ίουνιος-Αόγουστος) του
τρέχοντος έτους σε συγκριση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, συμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας που έχει στη
διαθεση της η «Ν». >1Ο
ΣΤΡΑΤ|ΩΤ||(Η Ε|Τ|ΧΕ|ΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡ|Α >21
Εισαγωγή σε ΑΕ' - ΤΕ'
ΒΑΣΕ|Σ ΧΩΡ|Σ ΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΚ|ΤΑ|ΑΕΥΣΗ >22
ΤΑ ΒΑΣ||(Α ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΗΤΕΞΑΗ
ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ >12
|'|ΑΤ| Η |ἙΡΜΑΗ|Α ΗΑΤΕΒΑΣΕ
ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ >19
Με Χρήματοδόστσή πε ρί το μισό δισ. ευρώ και με γενναίο κούρεμα σε υποχρεώσεις συνολικού ύψους 1,820
δισ. κλείνει, όπως όλα δείχνουν, το άεα1 στς χρονιάς
για τή διάσωσή τής Μαρινόπουλος, με στραστγικό
επενδυστ στ Σκλαβενίστς και τις τέσσερις πιοτώτριες
τράπεζες να ολοκλήρώνουν σήμε ρα τον κύκλο των εγκρίσεων του σχεδίου διάσωσής. Το διοικήσκό συμβούλιο στς Α1ΡΙτα Βεήκ είπε το «ΟΚ» χθες, σε συνέχεια
στς θεσκής γνωμοδότήσιτς στς ΕυτοΒεήκ, με αποτέλεσμα να απομένει πλέον να αποφανθούν και οι διοικήσεις στς Εθνικής Τράπεζας και στς Πειραιώς. Οι
πλήροφορίες θέλουν το θέμα να έχει ήδή περάσει από
τις αρμόδιες επιτροπές των δύο τραπεζών και όλα δείΧνουν ότι θα καταλήξει θεσκά για τις επιδιώξεις των
αιτούντων, καθώς ακόμή και κάποιοι ενδοιασμοί για
το επιτόκιο -περίπτωσή μιας εκ των τραπεζών- φαίνεται να ξεπε ρνιούνται. Εξάλλου, πρόκειται για στν τράπεζα με στ μικρότερή έκθεσή στο «άνοιγμα» στς Μαρινόπουλος. Η ολοκλήρωσή τής παραπάνω διαδικασίας θα δώσει στ δυνατόσττά σστ Σκλαβενίστς να λάβει τραπεζιιάτ χρήματοδόστσή 360 εκατ. και με στ διάθεσή επιπλέον 125 εκατ. (ίδια κεφάλαια) να υλοποιήσει
το σχέδιο εξυγίανοής στς Μαρινόπουλος. >11
Οι βασικές παρόμετροι του Με'
2 λισνεμποροι:
Σκλαβενίτης
(στρατηγικός
επενδυτής) Μαρινόπουλος
(οφειλετπς)
4 τράπεζες:
Ευτοοσηκ, Α|ρπσ
Μακ, Πειραιώς,
Εθνική
125 εκατ. ευρώ
με ίδια
χρηματοδότηση
από Σκλαβενίτης
360 εκατ. ευρώ
δανεια με χαμηλό
επιτόκια
Σκλαβενίτης:
1 1 1 σημεία πώλησης
λιανικής, 9 χονδρικής,
38 Χαλκιαδάκης
Τα δίκτυα
40°/ο-50°/ο
κουρεμα στις
υποχρεώσεις
προς προμηθευτές
Έως και Τ 00%
έλεγχος της νέας
εταιρείας από τη
Σκλαβενίτης
1,8 δισ. ευρώ
διαχείριση
υποχρεώσεων
· 1,3 δισ. ευρώ
της Μαρινόπουλος
· 196 εκατ. ευρώ
της Αφοί
Μαρινόπουλοι
Συμμετοχών
· 275 εκατ. ευρώ
της Εχρτε55 ηι
· 19,6 εκατ. ευρώ
της Ξυνός
Μαρινόπουλος: ιο9 (σττείουτ Εχρτε55, 225 Εσπείσυτ Μαρινόπουλος και
33 Τιγρετηιστ1ωτ(σηείσυτ, καθώς και
επιπλεον 1 10 καταστήματα ίτσπτ1ιί5ε
[ΠΑΕ] Στο μικροσκόπιο όλο το φάσμα των επιστδευματιών, με έμφασή στους ελεύθερους επαγγελματίες
Εφο ρίες: Ο νέος οδικός «χαρτής» ελέγχων
Σε προτεραιόσττα φορολογικές υποθέσεις με μεγάλή παραβατικότήτα και εισπραξιμότήτα
[Κομισιόν] Επιστολή προς ΥΠΟΙΚ
Δεν υπήρξε
Χειραγώγήσή
τής ΕΛΣΤΑΤ
Δεν υπήρξε χει ραγώγήσή των ελλήνικών στατιστικών στοιχείων κατά τή διάρκεια τής περιόδου
2010-201 5, ανέφερε Χθες ή αρμόδια επίτροπος Απασχόλήσής στς Κομιστόν Μάριον Τίσεν, ενώ εστάλή
και επιστολή στήν κυ βέρνήσή και ειδικότερα στον
ΥΠΟΙΚ με στν οποία ζήτούν από τήν ελλήνική πλευρά να υπερασπιστεί στν αξιοπιστία των στασστικών
στοιχείων στς, προειδοποιώντας όσ οιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσής τής στασστικής υπήρεσίας
είναι «επικίνδυνή». >3
[ασφαλ·σακα ταμεία]
Ανοικτό
ζήστμαήνέα
ρύθμισή
οφειλών
Νέο πλαίσιο ρύθμισής των
οφειλών προς τα ασφαλισήκά ταμεία, που θα προβλέπει πολλές
δόσεις, θα διαπραγματευτεί ή
κυβέρνήσή με τους θεσμούς
σστν προσεχή αξιολόγήσή, ενώ
διατήρείται «ζεστή» ή υφιστάμενή ρύθμισή των 100 δόσεων
προς τα ταμεία, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα