Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ" ΜΗ9ΧΛΣΕΤΕΜ]Η
 Με ΜΜΜ" 28|08
25ΑγΓογΠοΥ  '7 ` Ό
ἔἔ:μερινἡ Ι Δ Ό ' Μ
Αθλητική
 ο τ ς .¦ - - ω=1οοΞ@ΜΜ:ΜΜ
ΜΜΜ - ῦ ο  ο '  
ΜΜΕ. "82
κοΜΒ·κ“πΜ:|Μπωπω; Ϊ|
ΜΜΜπκυΣΜΗΜΜΜ 
 ΜΜΜ! ο·
'Ε”ὴΜ·Μ··
Μ·ΜΜΜΜΜ
ΜοκΜγψΗ:
Τ' ΘΑ ΣγΖΜΗ:ογΝ ΗΜ,
ΗΜ Με το" ΜΜΜ"
Ο 'ΤΑΥΡΟΣ' αποκαλύπτει πῶς το μέλλον του θρύλου στο...
ΒΙ1αωρἱοαε Βοαεαο "κΡἱνετα1" σήμερα! ` β
·"ωΜΜπωΜο - -7
ο ηΠ¦ΡΑΜηΜΜ ΔΝ . Η
ΜΒΜ Μ σβΜ “ έ
του ΕΜ Μπα
Ερχονται μσ·γ(ΙΒ.Η ζΟρ1τ1 μα ΙΟΥ ωφυΠοοο1Ό