Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
κυριο
.-Τελ.
 τι!"` ΣΟΥΠΕΡ ω κό
·!' 7' - .  ιοσ
 οντικό-'γ|“ρε( λ
  “ _$ ·· Ξ ' ~· :ΔΝ"ωπρΛ»¦
 ο  Μπ»ιιΜιιιΜ «- ν · · > ν '
ιιιιιπ ΜΜΜ ι · Ψ^'"'ΨΡΨ
. !_|_·ϋ ' Μι !/!!! Αι
ο Τι... Βῆέπει σήμερα στου8 επσνσῆππτικού5 “κε Νοἔζ;στονουν»τον κόσμο τους θέλουν οι «ερυθρόλευκοι» · Όλο για... όλα τα «ιισΖουν» στην Τσεχισ
| ·8οΜ ουτ στο
«Μονσυμεντολ» υπό τους Αργεντινους
 πΑΝΑΘΗΝΑικοΣ
¦ ΗπΡοκΡιΣι-ι ΒΑ ΠΜ
_` ` ΕΝ|ΣΧΥΣΕ|Τ0 ΡΟΠΕΡ
 ΜΜΜ»
 πυιΜΜι
έ Μπι Μι
 _ λ ο Επιμένουν οι Ιταλοί
για τον Κονέ · ψάΧτηκε
έ για ΠΑΟ ο Τζιόλης
“Ξ ο Πιο προσιτή περίπτωση
 ο Λόζσρσε
ΜΑΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΒΕΡΓΟ
- ο κυλήσουν · 
σιῶθγιι<έι κόντρα
στην ΔροΟιαι
ΣΤΗ ΡΕΑΛ!!!
ΕπιβεβσιὡΘηκε το
αποκλειστικό του
Οᾶτσδικου!
ε' ΕΙΝ" ΚΔ' Σ"°Ρ""Γ «ΑΓΚΥΡΑ»
 ΚΠΕ: που ΜπΕπτοἔ! ΜΜΜ
' ' | ιι· >- ε Ανανεώνει με «χρυσό»
Με ποικτεε που θεῆουν να τσυ5... Βεῆτιωσει.“ θέ συμβόλω0 Μ Η
ρ ο ¦ . .ι
“ μου. Υ. ζω .ι ¦
(έ “ἔὶι