Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ἑ 1 “χ με; : _ 
ΜπωΜΜΜΜΜω χ Β η _  . _ “
ΜΜΜΔΜ“ΜΜΜ Μ Β μ ία μ  _ . ” β ·  
, Θ-- _._·_ ~ ν .7 
'Η δραση αυτή είναι αποκλειστικα διαφαμιαἩκή και δεν σχετΙΖεται με τα διαθεση εισπηριΏν διαρκείας της ΠΑΕ στο ΠλαΙαιο των χορηγικών Πακέτων της ΠαναθηναΜής Συρμαχίας
'ΤΗΝ' | Τ""||"|
77Τ|;ἐΤ"Τ)85Μ9" "Η"
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ' ΣΤΟ ΛΑΟ τογ
ΜΝΗΜΗΣ _
ΒΑ ΡΗΤΑ' ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΝΑ' ΟΑ ΜΕΤΑ'
ΗΜ. . .»
Η ΕΦΗΜΕΡ'Μ ΠΛΗΝ ΤΗΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΤΝΠΝ Μ 28 ΑΤΤΜ" ΜΤΒ ΑΕ ΜΜΟ' 28" ΠΜ": 1.60 Ο:
ΑποκΛε·Πικ“  Η ΜΜ·ψΜΜα ΜΜΜ:Μ·Μ
Ματσε" “ Με ·ωΜἔΜ Μπι Η σπαει
Ποπ ΜΜΜ” ·ἶ ΜΜΜ "ΑΜΒ" ΚΟ ΜΜΜ
Ν0ΝΤ0 ΝΑ' Τ'ΑΝΝΗ
ΜΗΝΗΜΑ"
ΕΝΒΠΥΣ|ΑΣΝΕΝ0Σ Β Ν||( ΑΠΟ Τ|Σ Τ'Ρ00"Τ|ΚΕΣ
ΝΑ' Τ"Ν "0|0Τ|'ΤΑ ΤΒΥ Ρ0ΣΤΕΡ ΤΟΥ «ΤΡ|ΦΥΛΛ|ΒΥ»
πιω... Με · «Μα τι:: ωπεΡεΣ αΜΜεΣ.
Με.» 2 Α" αχ· Η ωπεΡ“. Τα" ΤΜΕπΑ·Μ ΕΜΗ»
Το «ΤΡ|ΦΥΛΑ|» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΒΑ <<ΑΝΒ|ΣΕ'›> ΑΤ'ΠψΕ (8μ.μ_ [ΤΗΕ ΕΗΑΤ: [Ε0ΡΠΗ08.ΒΝ) ΝΑ' ΜΕΣΑ ΣΤΟ <<ΝΑΜ|Ν'» ΤΗΣ ΜΠΡ0ΝΤΜΤΤ| 
. , 3
Μ βέβ
“Μ ΜΜΜ", ΜΜΜ"...
. ΜΝΗΜΗΣ
η 'Η ν Υ '
ΜΕ ΤΗ" ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΤΠΥ 3-0 ΤΗΣ ΛΕΠΦ0ΡΠΥ ΒΑ ΞΕΚ|ΝΗΣΕ|
Ο ΣΤΡΑΝΑΤΣ0Ν'. Η!" ΕΡ'ΞΕ ΠΠΣ ΔΑΝΤΗΣ ΣΤΑ ΣΧ0|Ν|Α
'·..η!
. σ · .γ "ή <<ΝΑΤΑΑΑΒΑ'ΝΠ ΤΟΝ ΕΝΝΕΥΡ|ΣΝΠ Τ0ΥΣ Τ|Α ΤΗΝ ΗΤΤΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΝΑΤΑΛΑΒΑ'ΝΠ 
 Ϊ!“ἔ Εμ) Τ ΝΑΤ' Η|ΛΑΗΕ ΠΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΥ ΔΕΝ ΕΧ0ΥΝ Γ|ΗΕ|» Η ΠΛΗΡΩΝΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΜ
: °ρἶ,δ -ϋ' 2:.
. 8 Θ 7Ἡ· ασ, ΜΝΗΜΗ ΗΜ' Η"...
· 3” ΤΗΝ ΤΜΡΞἩΜ Τ ΜΜΜ|Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα