Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΙοΤε
'(ὐρ|0ς Πρόεδρος ”  _
Με μεγάλες Χ Ι |(ΔΡΔΠ|ΙΔΛΗΣ 
μεταΥρ9Φές Η ' Προσεχουμε Ξ 
· απανταω ' γιαναμην Ξ ,
Μαρ·νάκης!!! φαω 'ε,
_ ΔΡ. ΦΥΛ. 5523 ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 Ι · 7
Μ χ ο οόῦΧσς σφραγίζε· (21:45-Ν82) Τη!ΝρόΝρ·ση
ΜΝΝῖτω / 7»
, /'@' ε!» ·
.:.¦_. .
. · . > .
Ι "` 7+ . , -. 77
'-  πέη: κ
έ' ·· "' - - · ' " "ΎΤ·“!` Ι ':
` ` Π
”` χι
ΣΤΗΝ ΑποΣΤοΛΝ ' /° “
· ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ο ΜΑΝΟΛΗΣ' .. Ν 9 Υ _ η > Ι _ . Σε £ϊθΙ||0ϊΙ|ῖ
Το ΣΧΕΔΙΟ ΡΕΤ” Πο υ Η ή  ΦορΤΜνης
"ΑΛΛΑ ΜΜΜ ΜΗ Λκ” β _ ψ _ Υ . _ 3; ·
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ! ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ “ ή· - · ·· μ · -- ζ ὅ::  
` “Τ `ζ“ Η μ Ι γ |
 έ - _ Ν _ ή 7 γ Η γ '
.. γ · ή _ Ί" Ο ί. 9
Ι .., ώ “·· η .Μ ^· “ο “. . .Υ |____ ·_ _› ! 4<ὴ- έ Ι ή > ν Ι ς
τ __ “Ξ _ ' .ἡ
·` Τ· _ _ _ ω ώ σ _ . : Υ
.' ε | · “3 Ι Λ
, μ ν ; ς
- · - > ι
χ ')ἱ
Στην Τελική έ ν- ι
Ξ9“9“°“#  ε] ο Μέ] ΠΜ ΜΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα