Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μαραθώνιος για 360.000 συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
ΜαΜ ! 1€
ἔΜΔ9ἐ!°_ΒΞ___: η
€θΝΟΣ
Η"Ι|||ΗΝΠ|||!||ὶΝΤ|ΙΙ|||"!|ίΙὶ||Μ'!|||||¦'||'|ΗΗ!"3|ΙΝΤ'||||||ί||!||||||ΙΗ||||||||Μ|ἔ||ί|||Ι'|||||||5ΜΜΜ"Η||||Η'ΙΜΗΝ!||||||'Ι||||Τ||1|'ἰ||||||ΜΗΝ"Τ||ἴ|'||'Ι||||||Τ||!||Γ||||||||||||||'ἑ||ι||Ν|||Ι|||||||1||Ί|ἔ|||||||||||¦Μ|ἰ'Ι"'¦||Τ||||Ν|ἱ|ἩΤΝ"|Η'|ΙΜ"Τ'ΤΙ|||||||||"'Μ|||ἰ|||||||||Η|ΜΗ!"¦Η!||||'|ΤΙΜΗ"Η"Η'||'|||Τ|||||Ι"Ι|||||||||Ι"ὶ|||||Η|"|||||ΗΗ"`||ι|Η"Τ|||ΜΜΗ"
Εκο: Φ|ΛΗΣ | ΟΣΕΛ|Δ0 ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
Χεται νεο Ι
σΒωημ“ Εκρηξη βφεων
ειο2ἔωγ;ἔ| οτι5 σχολες ΠΟΠ
°ξ_¦°Μ __ δίνουν δουλεια
ΑΝΑΑγΤ|ΚΟ| ΠιΝΑκεΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ Ο ΠΟΥ ΕΥΝΟ¦ΗΘΝ ΟΣΟ' ΕΞΕΤΑΣΤΗκΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΑΑ|Ο ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΑΡκι-ι 4.8 Δ|Σ. ΣΤΑ θΕΜΕΑ|Α ΤΟΥ ΑΣΦῖΑΑ|ΣΤ|κΟΥ
- ΜΜΜ"
Ανοψον «πρασινο» _
για τη διάσωση Ι
ΤΠ$ Μαρινόπουλοε σ ε 
4·5 ν · ΗΟ ·· Ι ° ο Χρόν08 αναμονη8 ανα Ταμείο για κύρια, ετιικουριΚη και εφαΠαξ. 
Το Χρονοδιάγραμμα των Πληρωμών σε κάθε εηαγγελματικό Κλάδο. Μπα τω”. Μα»
Σε ποιεε περιοκέε εντοπίζονται οι μεγαλύτερε8 καθυστερήσει8. ετω_¦[ἶΨ Μαΐ
'5. '6. 33. 34
ΝΑΥΑΓ|Ο ΜΗΝΑΣ
Γιατί εξαφανίστηκε
η 65χρονη επιβατιδα
τον «οιιεηοο»
 β] άν (Η .-“
ΠοἈγΝἔἄΡΜἔἑΔιΔ
Αα! Λ¦··-' η, .η Δ. _ ή
ϊ η! Ἡ6ῖΡ0ΜΒ°
.εΜηΝ ΕΜΗ ι
ΝΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Ανιορείτικο θειηε ' “ .. ¦ ο Η. Ο   η - γ .
 - ε·  ..   ¦ τι· Μη.,
ρωσικό μοναστήρι
¦ ιζ· . ε.¦&Νε ·. η· _ η τη :39χ
Με!. ή. ”η” γ · η· 1 ι
__.).
ΣΕ κοκκιΝο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Ο' κΑτοικοι ΤΩΝ ΜΕΣΑιΩΝικΩΝ ΧΩΡ|ΩΝ