Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Έπεσαν οι μάσκες για τον "σκοτεινό" Γεωργίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΠοΧρεὡθτικαν _ Με. · Μαιου ιιιΜιιιΜιιιοιυοι2αε σωματα ·
να βγουν στο φωσ ~.
Εντυπωσιακή από κάθε έιπο- 7
ψη είναι η παοέμβαση της Κομισιόν υπὲο του ποὡην πασέ
= Μ·ᾶααΜ αλά Π
1 ° Ι Ο 1 ' ' Ἑ/“ωΜ τὴ ωἔΡΗῦ“"· “ ΣΑΒΒΑΣ ωΕΝτΕΡιΔΗΣ
“Η Φυλη» Μπλα τα  κ·  ·  1· τ - - ι
ο" Μ Μ  Μ.” ἱἔἩ ΟἘΕΡντογανμππκε
    αν ἐκ Μ· στονβαλτο ΠιεΣυρἰα8
- Δ. 1: · έ τ· Δ; 'Μι' _ Ἡ
αψηΜΜΜΓΜαῖΜΜνΜκΜΜΜ©7 '” - ` Ηεπαείριισιι ·Ασπιδατου Θιφρσαυ.Τ7
_ σου 
· . 'Δ  Μ”..· Ι Μ
Ωμἡ παρέμβαση απο την Κομισιον για την τεΧντιτἰι διογκωσΙι του ελλεἱμματοΒ του 2009
του ΠΕ"ῖΕ||8|ιι:Ε|β|ιι  Ι .σ
|¦¦Μ:::Ι"Μ|ῖΜΜΜἩἩ . _
"ΡΜ|'Μ|ΠΜΜ ΜΜΜ
Αποκλειστικό: Οι 73 σελἱ888 του ι. Ν. ΜΝΗΜΗΣ
Αρεἰου Πανου σου «καινε» τον ΤΙφρβἀτσΙεΙπτἑλ0α8
τιρὡιιν επικεφαλἰι8 οτα ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η (ΠΟΙΝΗ) ΜΟΝΟ
ιι|ωΜΣ||ιιῖΜ ΜΗ"
Ϊ «Εβαλαν» τι8
Η" ΠΜ|| 'Ε Β Π! '
Βασει8 για να
βρουν δουλεια
Και σκαφοε με το ίδιο
ονομα (Ντουὲντε) στο
θρἰλερ το Αἰγιντι8!
Τα λαμπρα μυαλο των πανελλαδικών σε Αουντι, Θεσσαλονικη. Εμειναν φολα οι
Στρατιωτικές Σχολές, βουλιαξαν Παιδαγωγικές και
Οικονομικές. Πέτυχαν και
οι επτα μαθητές του Χαμογελου του Παιδιού. :τ 20
ΑΜ 29 Αυγουστου
ο λογαριασμοσ του
ΕΝΦΙΑ στο ΤΑΧΙ8