Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "2.000.000 πιστοί θα μείνουν στην Ελλάδα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ 8 “ 
25·ΑγΓογΣτογ ῦ .  ί Ί·Α·"ΤΕΪΕ^^ἔθὁ]
 . Η ¦ ζ 3 :ζ :τι "Δ κι; Ξ 3 · ._ ' τ" Ι ;" 
_ ι ι ι . ι · 
38ο ετοΣ  κ τ “= “ ··ι¦.-εΞτσιω··Μ·
' Δ ” ” ϊ “› ' . 'ι' _ ι ' ?6 7 ι· ν).- “Πιτ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ γ -7 η · ι· τ.  
ι40850›ω50 1:. #  ο Ξ τι 
_ ι κι ι"  η
Τ|ΜΗ ι ΕΥΡΩ
ΕΜΦΛΝ|Σ|·|
'ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕ|0 ΤΗΣ ΣΥΡ|ΛΣ Λ||'ΕΣ
ΩΡΕΣ ΠΡ|Ν ΤΗΝ ΞΕΝΑ" ΤΗΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
(μ 'Αχ
Μ! ||ΜΜΜ ΜΒΜ" ΤΑ ΑΜ ΤΟΥ ΜΔ Η" ΜΡ"
ο. π τι ο?? ι .,
Από πότε ο διεθνής τοκογλὐφος Σόρος σχεδιάζει τον Θόνοτο του Ελληνισμού