Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Επανορθώσεις μετά φόβου Μέρκελ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
να Τα μνημον·α ΠΟΝΤικι
( θα ζητησουμε αποζημιωση; › Ξ [Έ
ΕπΔοΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ι ΣΑτιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροητἱΚἰ.8ι ιιτπιιτιι 25 Ανιονιτον πιο χτιπιι¦ 2€ ο. 1931
ΕθΝ||(Η ΣΤΡΑΤΗΓ||(|·| ΠΑ Τ|Σ ΑΠΟΖΗΜ'ΩΣΕ|Σ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝ|Α ΧΩΡ|Σ... Λ|(Ρ0Τ|·|ΤΕΣ
Επανορθώσετς
μετό φόβοι· Μέρκελ
› πωΜ“Μ μέ ταν αξιοῆόνπαπ θα «τρέχει» το θέμα οιιμΒαΜοντας οταν αΜανπ ατζέντας
· 'οπές οι νομικές και ποῆιτικές δανατότπτές με Βόοπ το πόρισμα τας Επιτροπής Διέκδίκποπς
~~- :γ Ξ: > ~ 4 '1..  κ ια; έ -“Ἑ ό '7 πιο το! Ι η :π  η γ #7
ΜΜΜ: ο  πωπω 
 . Αγώναςδρόμω η Η    'Ζ _  7 Ηνπραναπ
πΡοΣΦνΠκο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα