Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ' :ὅ 'η
ΦΕ ΑτΜ_ἔὁΗΜΕΠΜ
Τ  .< Γη -· '““=·Μ=“ .< .
ΤΜ · =;›Α5ἱ!ἔ!;Μ¦Ξἔ η  7
'Α φ ..
' δράση συτή είνσι σ με τη διάθεση εΙσιτηρων 6Ισρκείσς της ΠΑΕ στο Πλαίσιο των Χορηγικών Πσκέτων της ΠσνσθηνσὶΜς Σσμμσχ·σς
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕ| ΣΤ“ ·Αο ΤΟΥ
ΕΜΕ|ΝΕ ΣΤΗΝ ΜΗΝΑ Ο
ΜΝΑΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ Δ
ΑΜ ΜΑΜ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑ):
ΣΤΗ ΒΕΣΗ ΤΠΥ ΣΤΗΝ
ΑΠ0ΣΤ0ΑΗ Η ΕΥΑΤΓΕΑΠΥ
ΔΕΝ “ΤΣΑΜΠΑ Η ΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΑΑΦΠΥΖΠ ΣΤΗ ΠΑΡΕΑ ΤΕΑΜ
κ εοκΜεΡι“ ΟΛΩΝ τον. πΛΝΑσκΜϊκΜ ΜΜ“·ΜΜ5 “-··Μ“ιι
“ΚΑΤΩ ΤΑ ΚΕΡΙΑ ΣΑΣ
ΑΠ, “τον ΜΑΡΚσΥΣ» Το ΜΗΝΗΜΑ
ΠΟΥ ΣΤΕΛΝοΥΜ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ
ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΟΥΗΔ!ΑΣ ΚΑΙ ο Ώ"ΥΛΤ
2-9. 'ΑΠ
Β Τ. Ν|κ0Λ0Γ|ΑΝΝΗΣ
_ ΜΜΜΜ
|||0 «ΤΡΕΑΑΝΜΣ» ΑΜΑ ΚΑΙ 'Μ. .. 'ΡΕΜΟΣ ΑΜ ΠΟΤΕ!! Ν"ΕΡΠ( ΠΑ ΑΑ ΚΑΠΕ' ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΑ" ΑΜΑ" ΜΑΝΑΣ ΤΜ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΝΤΑ Μ
ΜΜΕ ΤΑ ΜΑΜΑ τι" ο ΣτΡΑΜΜΣοΝ| ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕκΑΔΑ Τ _. Π Α ΤΡΤκ ΠΑΣΑΜΠΑ[Π0κΕΡ ΠΑ «Σ|ὡΤοΤ›[
ΤΗΣ ΠροκΡ|ΣΗΣ Στοκ ΕΠΑΝΑΛΗπΠκο Με ΤΗΝ ΜΠΡοΝτΜΠ| - 9 :
ΑΣΤΡΑψΕ κΑ· "Μπ'- 
Σῖσ ΚΑΡ"ΕΝ||Σ|...  .
ΔΗΜΗτΕΗΣ.κοΝΤοΣ ΜΕΛΑΝΙΑΘΕΑΜΑ.ΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΝΗΣκογΒοπογΛοΣ _ ,
'Α κι· ' Η  ¦›    . παω·  |
Τ ΑΜ;η]:ΜΜΑΚΑΜιΑ:ΗΜΠΑΝΤΑ: ἶΑ__Μ·ωππΜ ή 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα