Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  “α α Ξ Ε ¦ | Η | ` μ"
ί  Μα Ἡ ΧΧ ΜΝ! - β
.   Συλλεκτ·κη 
η νέα πρόταση
για την αμαναἑ
του Τυπου!..
Ι ° .“ .Μ
αααεΞ;εα 11 Ρ°ω1;_/;Δ _κ [Μ 1::
«παίζει» “ 
 πωσ 
Αρουκα!
· Θεωρείται τελειωμένη
η απόκτησή του αν
δεν κάνουν ξανά
τερτἱπκι ο· Άραβες πω
θετικός ο
για θρυλο!
· ΒΛΕΠΕΙ ΜΕ ΚΑΛΟ
ΜΑΤΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Στοκ ΠΕΙΡΑΙΑ Σω Μ ς 
Μ, _ γ Ο εΡΙΞεΒοΜΒΑ Στ" Σογπ£Ρ ΛΙΓΚΑ
μΞἙΞἔ:ζἑ:ς ων· «Ξ Β] ΜΜἔ
.°ὲἑΞΞΒΕ3ἔ2Ρἴ· αυτο ΠΜ] κανε· ο ΣΚΑΙ»
 Ἡ ο ΒΟΜΒΑ ΜΜΜ ΜΜΟ: «ο Σαββααωαα“τ0δότασε το ΜΑ!»
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 24

Τελευταία νέα από την εφημερίδα