Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι μάρτυρες που ρίχνουν φως στην τραγωδία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΕΤΑΠ"
β Αχτογ;τογ 2ο! _
ΑοΦΔΔ9νοο%;ωΤο
Με ΜΜΜ ΧΑ' ΜΙΒ
8:! 'ο
€θΝΟΣ
ζεν Πρεμιέ  
4ΣΕ^'ΔΟ ΑΦ'ΕΡΩΜ^ 
Οι ρόλοι, οι ἑσωΤε5,
οι ΠεόιΠἑτειε5 κοι
Οι όγνωσΤε5
σΤιγμἑε Του
))3Ι·34
Λ Με!!
 Η¦ΩὶῖΜϋ 34"”
ι.2ΜΑῖΜΕ:ει: . '       . _
.. _ _ Η “” 'ΟΓδιοσώστεἐ“Π_ὲσιγρόΦσον“λεΠΐό`“
 : η -- _ `ῆρσε λεΠΤό όλο όσο σονἑβοσον μεΤό
»Με ' ό _ ο· Το μοιροίο σύγκρουση στην Αίγινο
.““-“_.“-_Μ--  '  2 Π Φωτογροφικό νΤοκσυμένΤο
Ν ..._“_“..“-“Μ“
_......._..“__
:=::===:== 7 ; » _ῦ  οΠό Το σημείο Του νοοογίσο
ΞΞΞΞΞΞ;Ξ: `  κοι οΠό Την οοΤσψίο
' σΤσ τοχόΠλσσ
”..-*-·_ -_·”~
ΠΟΡ[|Δ
ΤΔΧΥΗΛΟΟΥ
«ΜΜΜ κΡΑγΓεΣ ΤΡΟΜΟΥ
ΠΛί'ΠΜβ
Δ ΜΟΝΗ; _.· · ξ 7  κΑ| ΔΓΩΝ'^Σ...
 'η ΜΑΞΙΜ ΝΕκΡογΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ω ΝΑ ΕΠ|ΠΛΕΟΥΝ»
ΠΟΡΕΙΑ
ΛΑΝΤΖΔ7 ΜΔ .Ο ·< 7 ' _ ))3·?
[ΝΗΜΑ
ΦΩΚΙΑ)
Εξορμήσειε Ψ! “ Ρ' Δ
για ορτύκια “ ρ