Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Τα "σημεία" για το έτος της αποκάλυψης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
35ο στο:
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(40849) 4049
Τ'ΜΗ τ ΕΥΡΩ
" Πέθανε οριστικα η καταραμένη μεταπολίτεύση
διο χειρος Τσιτιρο!
Η Ορθοδοξία και η γε
 ροντική Παραδοση στέλν ' νει το μηνυμα Προς τον
, _ Σ  ι Ελληνισμό:
"Μεσα οΠο τη συμφο
ω βγαίνει ενας Πολύ
σιτούὁαίος ανθρωΠος τού
Θεού"
ΣΕ  π! )ι|; ` '
' 'η. '“γ;_¦ρ ·'· |σαπόοτολος
καιΕθνεγέρτης
Η ΑΜ ' )· 9 :ι
ΜΝΚ" 'Π0Ρ'Ἀ
||  ΙΡοΜΔκΙικω
Η Ι' η· ΠΕΠΗ ι για 'ι ιΟΡ-' `
Ποιες είναι οι ι3 πλέον "επικίνδυνες" οικογένειες του πλανήτη και γιατί ο Πούτιν ζήτησε τη σύλληψη του Σόρος ΜΜΜ