Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Η Ευρώπη έχει μέλλον"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειΕτεωΡοτιΙςι€τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτή 23 Αυγούστου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.141
Τρύτρων Δλεξίόδης
αναπληρωτής υπουργός οικονομικών
Η Πώ ο Κατ ού καλο
|'|θΥΔ|ίΣΕΣΤ|·|ΝΚΚΕ 'η ς ρ γ ς
ΜΜΜΜηΕιλ
ΥΨ0ΥΣ |,5 Δ|Σ. ΔΟΛ.
ο υπουργός Εργασίας στη «Ν»
[τριμερής συναντηση] Η 'Αγκελα Μέρκελ, ο Φρανσουά Ολάντ και ο Ματέο Ρέντσι έστειλαν μήνυμα ενόωτας
«Η Ευ ρώΠή έχει μέλλον»
Οι τρεις ήγέτες εξέτασαν τρόΠους ώστε ή ΕΕ. να κάνει μία νέα αρχή μετά το Βτεχίτ
σήμερα στη Ν
Ξυροί Με' Μ δισ. δολ.
για τη Μεσίνετίοη
Την εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας Μεσίνατίοη ανακοίνωσε ο φαρμακευτικός όμιλος ΡίίΖει·,
έναντι του ποσού των ί 4 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ογκολογικών
φαρμάκων της ΡίίΖετ, διευρύνοντας την παρουσία
της σε μια αγορα που η αξία της υπολογίζεται παγκοσμίως στα 80 δισ. δολάρια. >20
Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ
με ενισχύσεις 280 εκατ. ευρώ
Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται π προκήρυξη
του πρώτου κύκλου του προγράμματος «Ερευνώ Δημιουργώ - Καινοτομώ». Η δραση αυτή, ύψους
280 εκατ., έχει ως σκοπό την αμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την
προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την
εφαρμογή καινοτομιών ιδιαίτερα στις μμε. >ί ο
Επενδυτικός ανεμος
Στη Μύκονο τα ισχυρότερα
μελτέμια για τετεί|-εστίαση
Τόμοι κροίσων και διόσημοι επισκέπτες που καταφθάνουν με πολυτελείς θαλαμηγούς και ιδιωτικό
αεροσκάφη αφήνουν εκατομμύρια ευρώ σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, καθιστώντας
ορισμένους από αυτούς πόλους έλξης επενδυτών
του τοτε" και της εστίασης, με τη Μύκονο να πρωταγωνιστεί σ' αυτό τον χορο, διεκδικώντας μερίδιο
από... την ||μπιζα και το Σαν Τροηέ. >ί 3
Νικολό
Σαρκοζί
πρώην πρόεδρος
της Γαλλίας
Εγκύκλιος
|'|Δ ΠΟ|ΕΣ ΤΡθΤ|0Τ|0||·|Τ||(ΕΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ Ε|Σ0Δ|·|ΝΔΤ0Σ
ΔΕΝ θΑ Ε|'||ΒΜΛΕΤΑ| |'|Ρ0ΣΤ|Ρ|0 >1ο
Μήνυμα ενόωτας έστειλαν χθες ο Πρωθυ Που ργός ως
Ιταλίας Ματέο Ρέντσι, ή Γερμανίδα καγκελάριος Ἀγκελα
Μέρκελ και ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ αΠό
ων τριμερή συνάνωσή Που είχαν σω Μεσόγειο, κάνοντας
λόγο για ω δήμιου ργία μιας νέας Ευ ρώωις με μεγαλύτερή
ανάΠτυξή και μεγαλύτερή ασφάλεια, στον αΠόήχο του
Βτεχιτ και των Πρόσφατων τρομοκρατικών εΠιθέσεων.
Η Ευ ρώΠή δεν έχει τελειώσει μετά το Βτεχίτ, διεμήνυ σε
χθες ο ΠρωθυΠου ργός ως Ιταλίας Ματέο Ρέντσι κατά
ω διάρκεια ως συνέντευξής ΤύΠου Που Παραχώρήσε
αΠό το αεροΠλανοφόρο «ΤζουζέΠε ΓκαριμΠάλντι», στα
ανοικτά ως ιταλικής νήσου Βεντοτένε, έχοντας στο
Πλευ ρό του ων καγκελάριο Αγκ. Μέρκελ και τον Πρόεδρο
ως Γαλλίας Φρ. Ολάντ. «Πολλοί Πίστεψαν μετά το Ματ
ότι ή ΕυρώΠΠ τελείωσε. Αυτό δεν ισχύει», δήλωσε ο
Ιταλός Πρωθυ Που ργός, λίγο Προτού Παρακαθίσει σε δείΠνο εργασίας με τή Μέρκελ και τον Ολάντ, με τους
οΠοίους θα συζήωσει τους τρόΠους Που ή Ε.Ε. θα μΠορέσει να κάνει μια νέα αρχή, μετά το σοκ ως αΠόφασής
των Βρετανών Πολιτών να εγκαταλείψουν ων 'Ενωσή.
Ο κ. Ρέντσι δήλωσε εΠίσής ότι ή Ε.Ε. θα εστιάσει όχι
μόνο σων ανάΠτυξΠ, αλλά και στήν άμυνα και στήν
ασφάλεια, αναφέροντας χαρακωριστικά ότι «ή Ευ ρώΠή
θέλει να γράψει ένα μελλοντικό κεφάλαιο». >Ζ
Τον τάφο του Αλ τιέρο Σπινέλι, του «πατέρα της ενωμένης Ευρώπης», που βρίσκεται στη
νήσο Βεντοτένε επισκέφθηκε η Γερμανίδα κανκελόριος μαὅ με τον πρόεδρο της Γαλλίας και
τον Ιταλό πρωθυπουργό. Ο Ματέο Ρέντσι αναφέρεται συχνό στο έργο του ανδρα που
θεωρείται ως ένας εκ των μεγαλων εμπνευστών του ευρωπαίκού σχεδίου, τον οποία ο
Μπενίτσ Μουσολίνι φυλακισε το 7947 σε αυτή τη νήσο, μεταξύ της Ρώμης και της Νάπολης.
[Σεπτέμβριος] Οι εκΠρόσωΠοι του Ταμείου θα κρίνουν ω θέλήοή ως κυ βέ ρνήοής για μεταρρυθμίσεις
Στή ζυγαριά του ΔΝΤ το ελλήνικό Πρόγραμμα
Το φθινόΠωρο θα αξιολογήθεί ή αναθεω ρήμένή έκθεσή για τή βιωσιμότήτα του χρέους
[|ούνίος]
Στα 328,34 δισ.
εκτοξεύθήκε
το Χρέος
Στα 328,34 δισ. ευρώ έναντι 321,015 δισ. στο τέλος Μαρ
τίου εκτοξεύωκε στο τέλος Ιουνίου το ελλήνικό χρέος,
μετά ων εκταμίευσή ως δόσής τον Ιούνιο, Που εΠέφερε
ή ολοκλήρωσή ως αῦ αξιολόγήσής. ΑΠό το σύνολο του
χρέους, Ποσό ως τάξεως των 225,96 δισ. , Που αντιστοιχεί
στο 68,9%, το οφεΟιουμε Πλέον στους εΠίσήμους δανειστές,
στον ΕΜΣ, στις χώρες ως Ευ ρωζώνής και στο ΔΝΤ. Στο
μεταξύ, το υΠόλοιΠο των εγγυήσεων Που έχει χορήγήσει
το Δήμόσιο ανήλθε στο τέλος του α' 6μήνου στα 13,859
δισ., αυξήμένο έναντι του Μαρτίου. >5
Ταξιδιωτικές εισπραξεις (σε εκατ. ευρώ)
-ί 9.8%
Πού χάνει,
πού κερδίζει
έσοδα
στου ισ ό
ο^εξόμηνο20]6|20ί5 ρ μ ς
-20.6%
Ηνωμένο Βασίλειο
13.ί°/σ
Ρωσία 7.7%
[ΥΠθ||ί]
'Ερχονται
άμεσα
οι ΠρολήΠτικές
κατασχέσεις
Το μέτρο των ΠρολήΠτικών κατασχέσεων ενε ργοΠοιεί το οικσ·
νομικό εΠιτελείο τής κυ βέρνΠσής, στήν αγωνιώδή του ΠροσΠάθεια να Πετύχει τους μνήμονιακούς στόχους και ων είσΠραξή ΠερίΠου 4 δισ. έως το
τέλος του τρέχοντος έτους. Η
σχετική διάταξή θα εφαρμόζεται
σε εξαιρετικές ΠεριΠτώσεις. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα