Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
χα ι
κύριος ιιρόεδρς
'ο Υ ' Β · 
 ,ζ ν Η , _ ν η η 4 γηκαν τα έ
@ο - μὲ Συλλεκτιι<η ζ  _ - Ι
αν τῇ . ω 4· οι -5ι5ι·9“ απο
ΜΜν να ἔν τ¦ 
π Τ - Α . # Τ ¦ "
“ἔΐἔἔ;“ | ρ . χ .. Η ρ ι ρ ) Χ · 1 · Η Οιδυοκιγησεις
του Σ°ββἰδΙΙ, _|  | γ|Ο Η( ΘΞΟξ|(
°Φ°Ρζ£Ι ωι·Μ·ω Δ ·ι _ 2 π κ
'Ό' °ρΨΖ°! ΔΡ. ΦΥΛ. 5521 ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30 "Ου Με! αναγκη 7
Ο ΟλωΜιακόο
θα αποτελέσει
το λιιἘνι του
Μάρκο Μαρ/ν
γιο-κι επόμενα Ι 
των χρόνια
ΤΠ Σήμερα η επίσημη ανακοίνωση ω
ο Καρσελα _
για τα άκρα! Ϊ
Ο ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΝΦΙ'(Λ ΓΙΑ “ ἐ
ΤΟΝ ΜΛΡ0|(ΙΝΟ ΔΣΘ :ΣΑΒ . - |
ΜΠΗΚΕ =
στο κάδρο και
ο Καρντόσο! “
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ  ·
Μι(ωιιπιωι Φ. __
ΑΛ£ΣΛΝΤΡΙΝΙ  · ·
Το" προσφέρουν
¦ “7 Τμ'
γι ιιπαιιιιαι
Τελεοταία στροΦή
για την εισοδο στους
ομίλους τον Τσάμπιονς
και του Γιοαόιια Λικ!
Ζεαγαρὡνει τις νίκες
και σΦραγίζει την
ποιο ο ολαιιιακ'
Χαμηλό το τελευταίο
εμπόδιο για τον ΠΑΟΚ.
μεγαλη η... προίκα τον
ΠΑΟ κόντρα στην
Μπρόντριιι
,Μ '¦όλα στο. έκ
 · το ΠΛΡΔ|(0Λ0Υθ ' ο ω· · .Μι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα