Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεαειιενν@οτεπετ.ετ
σαγόμεν από 
Ασία και Αφρική τα
οι κρούσματα ελονοσίας
..Η '
.¦"#( ρ Δ
Οι δανειστές μπλακόραυν “
τον ακατόαχειο
τραπεζικό λογαριασμό
Διανοητικώς καθυστερημένα παιοιό οι νέοι
καμικαζι του |8|8
Πρ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μπορουμε ρ
να βγουμε από την
κρίση δυνατοί
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' οικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΟΥΜΟΥ 9ΟΊ7 · ΕΤΟΣ 32α · ΠΜ" Ί ευρώ - ΤΡ|ΤΝ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΟΊθ
τα; - α
_ Ό Με
.· _ `·_
ειωμενο κατά 80%
ν υλι για διαφήμιση
πρόστιμο από ευρώ ανά πρόσφυγα Ψ
' σας χώρες που 6εν τους 6εχονται
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
σε ΜΒΜ Μ
'Η έπεσε φρένο από τους δανειστές
ή το οικονομικό επιτελείο αναγνωρί:ει ότι είναι μάλλον αδύνατον να συμφωνήσει το Κουαρτέτο σε μια νέα
ρύθμιση οφειλών, τα στιγμή που επέΒαλε. μάλιστα, το "ροκόνισμα" του
Χρόνου πλπρωμιίς φόρων και λοιπών
υποκρεώσεων μέσα σε 15 πμέρες. Η
ουσία είναι ότι ο αναπλπρωτός
υπουργός Οικονομικών Τ. Αλεξιόδπς
μιλώντας στον ΣΚΑΙ έκοψε τα φόρα
όσων... ονειρεύονται νέες ρυθμίσεις
100 δόσεων, συμπεριλαμθανομένων
των συναδέλφων του στο υπουργείο
Εργασίας. που "ανοιξαν" το θέμα, θό2οντας στα συ:ιίτπσιι και τους φορείς
ιτις αγοράς. Αν και στις επικείμενες
διαπραγματεύσεις με τους ξένους τεκνοκρότες τι ελλιινικό πλευρό θα θίξει το θέμα- με δεδομένο ότι ειδικό
στα Ταμεία ιι κατάστασπ είναι λίαν
προθλπματικό καθώς ιι αδυναμία
εξυπιιρέτπσιις των τρεκουσών υποχρεώσεων οδπγεί οταν εξώπορτα των
ρυθμίσεων· το πιθανότερο είναι ότι το
Βόρας θα πέσει στα λειτουργία ενός
νέου και πιο αποτελεσματικού πλαισίου συνολικιίς ρύθμισπς οφειλών
επαγγελματιών και επικειριίσεων
προς το Διιμόσιο, τα ασφαλιστικό Ταμεία και τις τρόπεες ("κόκκινα" δόνεια), καθώς ο αποκαλούμενος νόμος
Δένδια έμεινε επί τας ουσίας στα καρτιό.