Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ακροδεξιός πυρετός στη Ν.Δ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·@.ιο5.5 ΡΜ
ΠΡΩΙ ΝΙΙ
 κι ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Μ_ᾶν8ἱ_ετ
ΤΡΙΤΗ 25ΑΥΓΟΥΠΟΥ 2016 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12665 Μι 1.56'.
 ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΑΒΡΑΜ0Π0ΥΜ). ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΒΙΣΕΓΚΡΑΝΤ
ΑκροδεεΙόε αυρετόε στα Ν.Δ.
Κρούσματα κινδυνολογίας με ελονοσία και πρόσφυγες
από τον Ε Πατούλπ και το Γραφείο Τύπου της Ν.Δ.
» Υπεραστπζόμενπ στν πολιτική των κλειστών συνόρων που οι χώρες του Βίσεγκραντ επέλεξαν ώστε να εγκλωβιστσύνχιλιόδες πρόσφυγες στήν Ελλόδα και μπ αποδαόμενπ τις προτόσε ις τπς Κομισιόκ που
διό στόματος Αβραμόπουλου ζπτεί τήν ειπβολή προστίμων στις χώρες
που αρνούνται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα μετεγκατόστασπς. τι ΝΔ.
συναίζει πιν Εενοφοβική πις πολιτική σε μια κρίσιμα για το προσφυ·
γι.κό ζήτπμα διαχειριστική καμπή. 'Πιν ώρα που ο ύπατος σρμσσπὶς του
ΟΗΕ επισκέπτεται σήμερα ταν Ελλαδα για να εκτιμήσει τις ανθρωπι
στικές ανόγκες προσφύγων και μεταναστών. τι αξιωματική αντιπολίτευσπ σύρεται πίσω από τις αντιειπστπμονικές και ρατσιστΙκες κορώνες του Γ. Πστούλπ. που επιχειρεί να συνδέσει αυθαίρετα τους πρόσφυγες με τα φετινό στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝ0 για ταν ελονοσία στα χώρα μας. Στοιχεία. μόλιοτα. που υπολείπονται των κρουσμάτων που παρουσιόστπκαν στις αρχές τις δεκαετίας και πολύ πριν από τπν εναρξιι
τας προσφυγικής κρίσπς.
ΕΛ. 2. 9. 24
Η συναντασα του
αεροΙιαανοφόρου
»Η ΕΜείναιπλόσπωτοΜ
ΜΜοτοιΜΜΜο«Μ6
Η!:.'
Μο=ἔ Ανάπτυξη, με ισχυρή δέσμευση  8ἔ8ἔνἐ 
“αστεια στα κοινωνικό κεκτημένα  πΓαλλία “
_ "ε Ι 
αστειο αυλπΙΜον κ ΜΜΜ απο πιτ Μπιτ
Από το Αιγαίο εειανό Πρώτα οι" για τον αοαΙασακή
το νέο ΕΣΠΑ καταστροφή στο Με·
» Από τπ νπσιωτική Ελλαδα ξεκινό το νέα
ΕΣΠΑ 2014-2020 για το υπουργείο Πολιτισμού. που ανακοίνωσε τα πρώτα εννέα έργα
που εντόχθπκαν στα σχετικό προγρόμματα α
Λήμνο. Λέσβο. Χίο. Σίκινο. Κύθνο και Ρόδο.
ΠΑ. 18
» Τήν ενοκή του για στν καταστροφή πολιτιστικών
μνπμείων στιιν αρχαία πόλπ του Τιμπουκτού. στο Μόλι.
το 2012. παραδἀθπκε ο ιολαμιστής μακπτής Ἀχμαντ Αλ
Φόκι Αλ Μόχντι. οταν πρώτα δίκπ αυτού του είδους που
διεξόγεται από χθες στο Διεθνες Ποινικό Δικαστήριο τας
Χόγπς. ΕΜ. 18
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Με
Πίεση στους έχοντες
» Μεγαλύτερα φοροδοτική συμμετοχή
από αφερεγγυους οφειλέτες και κατέχοντες
σχεδιόζει το υπουργείο Οικονομικών. Το
ετπχειρπσιακό σχεδιο τπς ΓΕ Δπμόσιων
Εσόδων προβλέπει έντασπ των αμέτρων
πίεοπο για είσπραξπ λπξιπρόθεσμων οφειλών στήν εφορία. που τρὰ0υν με ρυθμό 1
δισ. ευρώ τον μήνα. ακόμα και με προλπτιτικες κατασχέσεις και μή λπΕιπρόθεσμων
οφειλών καθώς και πλεισπιριασμούς αλλό
και αυτοματοποίπσπ συμψπφισμού χρεών
από και προς το Δπμόσιο.
Ο αν υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιόδπς διαβεβαίωσε ότι τα εκκαθαριστικό του
ΕΝΦΙΑ θα αναρτπθούν τέλος του μήνα. με
τον φόρο να καταβόλλεται σε 5 δόσεις από
τον Σεπτέμβριο. Κόποιοι. οι λιγότεροι. θα
ειπβαρυνθούν με μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ. εδώ·
τι πρέπει να πλπρώωυν περισσότερα».
υπονοώντας τους κατὰσντες μεγόλπ ακίνπτα περιουσία.
Στη Δικαιοσύνπ
οι συκοφαντίες
του «Μακελειού»
» Μειώσεις για συκοφαντική δυσφήμισπ και εξύβρισπ κατέθεσαν σε βόρος του
«Μακελειού» οι υπουργοί Αλ. Φλαμπουρόρπς. Ε Σταθόκπς και θ. Δρίτσας για τις χυδαιόπιτες που γρόφτπκαν σχετικό με τπν
τραγωδία τας Αίγινας.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα