Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κλείνουν 4 στα 10 αστυνομικά τμήματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ὅἶ>βλ·
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ    ζμ;" «Μπι» ΕΜΣ
 Μ» _  για ΟΜιΠρἱοΠε
“ο ψω- :
8, 7-   τρωμε καιΕυιορ8
δ `7«κ“ΡἑΡ“ "9% ΜΑΤΣ Ι8Τ |121
 ΤΑ· ι·  
Τρ[τΠ 23 Αυγούστου 20'|6 - Αριθμός φύλλου 1964 - Τιμή 1,30 € - Νυννν.ε|επ|·ι"·ε£γρ°ε.εΕ
ΣΕ ΔΕΚΟ, ΥΠΟΥΡΓΕ|Α
ΚΑ| Ν0Σ0Κ0ΜΕ|Α
Ι 6 Δ|Α|'ΩΝ|ΣΜ|
|(Πεινουν 
4 στα 10 Αστυνομικά Τμήματα ΜΜΜ
ο Και 2 Προγράμματα του ΟΑΕΔ
για ανέργους έως 29 ετών
Μια ΤΑ 9ι ΜΜΜ "ΜΑ ΜΗΝΑ" .Μ.ΜΜΜΜΜΜο
με σχέδιο Προεδρικού ΑΣΦΑλΕ|ΑΣ Μ και σε Παραμεθόριες ^|^Σ“Ζ°"Τ^| Β 8ι“νωΜΜ“Μ ΠΜ
Διοτογμοτος Που όμως ΔιΑτιιΡιιοονιι Μονο Περιοχές ενώ ΣΕ ΜΗΝΑ - Κω ε"°“ἑς%°ωωο `“
δεν λύνει το Πρόβλημα Η κΛ| ΑΜ) ΤΑ Ι23 Π ΓΑΔΑ θα ερευνα 0ΕΣΣΜ0Ν|κΗ ΣΕΜΕΕ `
υΠοστελέχωσΠς της ^ΣτγΝοΜκ^ Η 87 υΠοθέσεις και Μ' Υ"θλθ|'||| 
Αστυνομίας εκτός Αττικής ΕΛΛΑΔΑ
ΝΔ. ΒΑ Λ|Τ0Γ0ΗΤΕΥΤ0ΥΝ ΟΣΟ' 0ΝΕ|ΡΕΥ0ΝΤΛ| ΤΗΝ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕ|Α
ΣΞΛ|ΔΑ Β
ΜΜΟ ΜΜΜ ν ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑκοΜι-ι κΑ ι2χΓοΝΑ Με Ναι-ιτικΗ γΣτΕρι-ιΣιι
ΗΔΗ) Α ΜΜΜ 8449' ΜΤ° Α ΕΜ ΕΡ”. ο ¦ ~· ¦
;›. ΚΔ' ΗΛΩΣ|·|-ΣοΚ ΑΠΟ Ι
· · τ·;ΑττοτΕιοΕ“ στρατοῆογει γ. γ
€ἔΤΤΤΤ;ιιΜἩ“ ““·6·ά·κ““·κ6ζ·  
Πι ιιτοιτιιι ιιτοιιιιι Με τ'ς ῇ“""τερἶς
»Σελ ι5 του ΕΝΦ|Α θα Παει
ΜΥΣΤ|·|Ρ|0 | ΣΕ 2 ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟ |50 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Π ΣΕΑ|ΔΑ9 ο Τσ|ΠΒΞἑ εξ" 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα