Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΑΡΤΕΣ Α|ΑΡΝΕ|ΑΣ
 ΠΑΑ ε>ωΗΜΕΡιΑΑ
1 Ρ Δ Ξ ΤΙ ' Ι Η
τ . α ~ η τ ε Α
ΜΕ ΣΤΕΝΑ ΜΠΑΝΤΑ.
'Η δράση αυτή είνσι σΠοκλεισπκὁ 6ι0φημισΠκή'κω 6εν σχετίζεται με τ θεο ΑΜ στσβετ·σς τς Με ο ΜΑΜ τν χορηγικών Ποκέτω της Πν“Μς υμμσχίσ Ἡ 77
_ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκΕ| ΣΤΟ ΛΑο τογ
 °  ΓΑΛ Ό ί Ο //ΔΝΧ Σ |
«ΔΕΝ ΑΝεχοΜΑΠΕ ΤΕΜΕΣ ΠΜπΕΡιωΡΕΣ Α  Ἡ Μ  Η !
ΔΕΝ ΑΡΜΒΖΗΥΝ ΣΕ Ε'ΤΑ"|'ΕΑΜΑΤ|ΝΗ ΟΜΑΔΑ» μ Η Δ'/]
ὲ£ΑἩθνΠΠΥ2ΠΤΒ·ΑΡ ΦνΑΑωΑΜ-ΠΜΑ Νοε   ΜωΜΡ|ΜΜΜΤΜ ΜΝΑΒΗΑΑ|ΑΜ
ΣΥΝΕΧ|Ζ0ΥΝ ΝΑ ΒΑΖΠΥΝ ΜΗΠΥΡΑ0ΤΠ Ο' ΔΑΝ0| ΜΕ ΝΕΕΣ 'ΤΡ0ΝΑΗΤ|ΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 ΜΑΣΑΜΕ Με!
Η ΠΑΕ ΑΑΝΑΒΗΝΑΤΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΧΒΕΣ 'ΤΡΑΦΠΡ|ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΕΑ ΝΑ' ΣΗΜΕΡΑ
ΠΛΗΡΗΣ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΑΡΗΣΤ|ΝΝΣ ΣΥΜΠΕΡ|ΦΑΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΑΝΤΜΑ| Η
ΑΜΑ ΝΑ' ΤΑΝ ΑΑΕ|ΛΗΤ|ΝΑΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑΝ ΑΟΤ ΑΕΧΕΤΑ| ΑΑ!! ΑΑΑΑΑΥΣ Ο ΜΑΕΡΤΝ
'ΤΠΥ ΕΤΤΑ|ΖΕ ΜΕ ΤΠ 'ΤΑ|ΝΤΕΣ ΑΠΟ το ΤΕ' “ ·
ΈΝΑ ΦΜΑ· που ω φ Μ8η··ΜΑΜς Σελ
- ·- ως ΠΑΝΙΝΑ· 7 ω" ΜΜΜ 9
Η ΜΕΤΡΠΝΤΜΗΤ Ν|ΝΗΣΕ 7-0 ΕΝΤΠΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΝ ΑΑΡΧ0ΥΣ -› Ϊ  Ε: 
ε. εμ «ΜΜΜ Αύγ ΜΑ·
ΣΒ. ΜΠΑΜΠΑΣ Σω»!
τ "Μ ' ΜΑΜΜ
ΤΩΡΑ... ΤΡΕΧΠΥΜΕ!
ΜΑ Ειπε ΠΑΝ ΣΥΜΗ" ΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗ κογΒοπογΛο
Ε·ΤΑΣΕΣΤΑΝΑΡΑΗΗΣΤ ΟΜΩΣ
ΠΑ ΜΑ οΜΑΔΑ ΜΥ «ΒΑ κεΡΔ|ΖΕι Με ΒΡΑΔΥ»! ΜΜ"°Μ"""Μ
ΕΒΕΣ ΗΕ ΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ Τ|Σ ΑΜΕΣΗΣ τα!
` Σού

Τελευταία νέα από την εφημερίδα