Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'Πάγκο Ιλόρ·. ο εκλεκτός-για τ
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 11_¦Ω·ω$ὁ-/@#&]]Οὐ
ωωωἩ“_η .Γη 
Δρ. (ΜΑ. 850 ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΤΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: εΥΡΩ 1,30 ΜΝ·
Στην Αθήνα τα νέα ΑΣΤΕΡΙ του θρύλοι·
Δ   Δ
ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ
ΠΩΣ ΛΥΝΕΤΑΙ
Η ΔΙΑΦΩΝΙΛ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΡΛΒΕΣ
Άλλη ΙΜ:
Αετ“Υρ9Φ·Ι
στην επΙθεση  Α0 Μ: ΤΜ ,
- · ` (| )|(0 Η )||/
· εΡχΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ _Ι . ¦ -  ` >  ω,“¦έωωἴοο
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΥΛΙΔ0 -ῖ_ . _ ¦ ' Τη ξΤ¦μεβωρ“Μ
: στο 'ἘλευΘσρ|00
 ·- .· · ' Ι Ζ Ο . λ* ,Ο Ι,   £ἶΟν|ἶΜΟ
πΑΝΤΣΡ
ΤΙΑ ΓΚΟΛ
και θέαμα!
· Ποιος είναι Ο «ζΟγκλέρ»
που υπόσχεΤα·  4.5
να τρελάνει κόσμο
Ξ" '°βρήκαν
τα γκολ ω | '
"°ρϊ0γάλω.“ " 
° 2-0 ΤΗ ΝΔΣΙΟΝΑΛ Μ_ .
για να ΜΒ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα