Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέο διάδρομο άνοιξαν οι πρόσφυγες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥῖ£ΡΑ ¦ 1€
22 Αντονετογ πιο
Λρ.ογΛΛον:ιο@ο ; _
|5·'Τ
Ο χρυσόε αΠολογισμ65
των ΟλύμΠια κών Αγώνων
ΜΕΣΩ ΕΒΡΟΥ ΚΔ' ΒΟΥΛΓΑΡ'ΑΣ Η Ε'ΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΝΕ" Λ|Μ 'ΙΜΟ
 ανοιξαν οι αρόοφιιγε5
Οδηγόε για
εγγρ°φέ8 και Τα κόλπα των διακινΠτὡν για να Παρακαμψούν τα αυστηρό μέτρα ασφαλεία8
μεΤεγγρ°φέ8 στα σύνορα. Γιατί οι περισσότεροι μεταναστε8 αιτοφεύγούν τώρα το Πέρασμα
σε ΑΕ' - ΤΕ' από το Αιγαίο. ΣιινεΧίζεται το κρυφτούλι στα σύνορα με τα ΣΚόΠια .4-5
|2·|3
Μι ΜΜΜ! › Ξι!;:Η“~1“ἰ¦~Ξ των ΜΝ. ΜΗΝΩΝ' ;..~:<μ-κ;ω η'  τη , 1 Η ζω η' η' η γ τη γῇ 1 ,ωω·ωιΜ=ω_
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|κΗ ΕΡΕΥΝΑ
κι και" = ° °
ιιιιιιιιιιιιι ι αν ι · ι ' |
και Μπαίνω 
))6·Τ |
“κ 7 Σεξ:  7 εε α
 Ι Ι Ω Κ' · ἰ'ΦΜ; Σ Ι _¦  μ - η › Δ “' : ,
” · ) | “ = .ι ;_ | Δ 540.. _: -“
Λ '“"~”“ η Η .¦ '4 Χ .ο ι
. ~ ν · :Δ 
~ . . ο · ι ¦:. _; ..ο ι
ι γ η ι · · .
Δ · Μ ι < -· 
ι Ἡ ί “Π ι ζ. γ
ΝΕΑ ΕΝΤΑΣΗ γ - _
Κατασκοαεύτικό ' ' 
θρίλερ με Τούρκοιι5 ῦ “
αράκτορε5 στα - ο
Γερμανία Δ . .αετό 
30 . -. ι