Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Σε πανικό ο Γεωργίου. Βάζει πολιτικούς στο κάδρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψηλα και Παλι
τι γαλανὁλευκιι
ΜΜΜ ΔεηΕΡΔ22ΜογΠοι2α6 ματια? .
Ποιο; Ελληνας δεν δακρυσε ακούγοντας για αλλη
μια φορα τον εθνικό μας ὑ
σΜε7ααΜΜ.9
Ο Ο Ο Ο '
0μο1ονοσν ενοσ Με το συμμετοχη τοσο ΤἩΜἐΐο
Ο . · ΕΠΑ' Ι · Ο α
στο (ονθεΜονικο) σταδιο του Σοοοσ! Υ· μοιραΖειοπ9τωρ“
_ Σαλ08 (ΙΠὁῖΙ8 συνταρακτικΒ 0ϋΠ0ΨΠΦΙ0ς ΜςΜΜΜΙ.ΚοΜς πορσδαω " 0ΣΚ0υΡλ8ΠΙ8
4 αποκαλύπτετε τησ δημοκρατἱα8 ΜἔΠλ=ἔΜουΨυΜ Ι "ο ΜΜΐΜΜω και:
Ο Πρ στην επικεφαλΠ8 Με ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα ΠαἱΖει αλα για να μην καταλΠΕει στα φυλακῇ 
Γ · Μετα τι8 αΠειλε8 για
το Χρε08 και τα Χρηματοδσταστι
οκτώ στοσσ δεκα 1810Πἡ'88 θα πληρώσω· φετοσ· ΜΜΜ ΒΗΜΑ! 
ααα ταν ΒΕ., αρχισε τουσ
εκβιασμου8 στι θα ιιροΧωρτισει
σε αιτοκαλὐιμει8 αν συνεΧιστει
τι δικαστικιι δἰωΕὴ του
/. ο Η Βρἰικαν πλαστα `“ τ ρ ¦ ··ῖ:< _· .Η Οματωμἑν08
/ _ διαβατιιρια σε , ε _ κουρδικὁ8
_ χ ελλΙινικα κέντρα ` “ ῦ . γαμω (!)
, · ο προσφύγων! στην Τουρκια
·Πρ00ρίζ0νταν για τζααναστες· Μακελειό με 51 νεκρούς
' Χρυσό στο εαί κοντὡ (με ΜΒ Π 42 $ΜΡ8·. - ΝΒ
απο εφτιβο καμικαζι :19
' 4.85 μ.) τι Κατερίνα Στε
φανίδη. σου Πήρε τη
"ΠΙΝ Ε"ΕΒΛ|ΝΜ
α:::τ:σ:: Σε «κσρσντὶνα» Μεσα:: :εε θΙΠὁνΠοιστην
1:;3ρ;::ἄ λόγω ελονοσἰαε "ΡΜΜΜ||(ΜΤΒ :ῇ:ΞΜ“ΨΜὡΜ€ αντεπἱθεοπ!
¦ Τ συγγενωντων Θυ- τ
_ εκ. α 28 Συναγερμός σε 12 δήμους. :ο τε ματων στην Αίγινα· · 43 ΚατοτουΤοὐρκουΥΠΕΞ.; '7
ΦΩΝΗ ΠΑΜΕ:
 · “ - χ Τα; ι τα ;.;:.  ζ'  τ _ ϊ: 7 .ο 3::Ξ“.`ἶ σε Β;  8 “ ἐ._ζὶῖἶι τη Ετ ·; _ .σ #7 :7 Φ