Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
22-00-20]0 Ο
Μ σωσει»
ΜΜΜ λ Μ
ασια-Μα
Μ Λ Μ
(Βιδωτό
(ΜΜΜ)
ΕΣΤΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ: Γενικα αίθριος καιρός μέ τοπικές νεφώσεις, βροχές ή σποραδικές καταιγίδες.Ἀνεμοι βορειοδυτικοί 3 μέ 5
καί στό Αἰγαῖο τοπικα 6 μπωφόρ. Θερμοκρασία στήν Ἀθήνα έως 35β.
Δευτέρα22Αυγουστου 2016
Ἀγαθονίκου μαρτυρος καί τών συν αυτώ
Σελήνη 20 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.47' - Δυσις 8.09'
Ἀριθμ. Φυλ. 40530 | Τιμή ],50 θ
Ἐρατοσθενους ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιπίο@εειιεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομες: 2]8 Ο] 70870
”Ετος ]280ν
| 5 | | | 5 Τ Ι δ Ι
ΤΜ εος γυρος απει ων α σου
γ ε χ ~ 3 ~
δεν υπαρχει! των αθλητών
| | | Γραφει ὁ Διονύσης Κ Καραχάλισς* αΜΜΜΜψΜΜ   π ο σ Ό  ο ΤΗΝ στιγμή που γραφονται αυτες οί γραμμες, ή
Με σέ Μ Μ Μ Μ χώρα μας έχει κατακτήσει, χαρη οτήν'Ἀννα Κο ΜΜ | | Ι Ι Ι ε Ι ρακακηἄΞί τόν Λευἔ)ρη Πετρουνια, δυο χρυΜ Ε σα μετα ια στους 3 υμπιακους αγώνες του
ωΜωΜῆ ΜΜ*Μ* ΠΕεσε[€ πΩο€ την Ελλαδα σχεδ'“αζ8Β η ΓεΩ μανια Ρίο. 'Η λαμπρή επιτυχία τους έδωσε σε μας, σε
ΜΜΜ όλους τουςἘλληνες, απανταχου της της. τήν
ΜΜΜΜ ών ~ Ι 7 3 ~ | | | 5 , Ι _ , ευκαιρία να δουμε, πρός τιμή τους, τήν Σημαία
Μ  ΜΜΜ  ΚΑΤΑΙἶΡΙἔΥΣΙΣ'της <συμφω- τρικυμια που~επικρατει στα κεφα- στον Ερντογαν». Και τουτο πρεπει μας (Των ὐψηλόΤερ0 ἰοΤό καί νά ἀκ00σουμε Τόν
Ωω ΜΜΜπ° νιας μεταξυ Ευρωπαικής Ενωσε- λια των ηγετων τους. να ειναι'η)προειδοποιησις για την Ἐθνικό μας··γμν0 ἀπό Τήν μακρινή Βραζιλία
”“"'“ψ“"'ψ""”""“" ἔ.ἱἔἔἔἶἔἔὲἩἔἔἶδἶζἰἶἔἔἶ . Μυες οἱ ἀνἘιδρἀῖει9.ἀπό ΞέἶΞΈἔώἘἙἔἶἔέζτἶΞἶἔὲἔἔἶ τά ακροατών δύο οπεροθλητῶν μας. καΜΜωΜΜΜΜ Μαν προδιαγεγρα Μ οἱ τόνοι ὁἔὐ_ τις περισστερες χωρεετηε Ευρω- ἀν,ἑχε, μιὰ Μο", περιπέτεια». θώς, ανεβασμένοι στό ψηλότερο σκαλί του βό νονται καθΤοὁρκία ἔχει«κἀ_ πης ειναι|εντονες. Πρωτοστατουν ~ Η 3 ~ ξ 3 | θρου Τῶν νικηΤῶν! ψιθύριζον! βσθωσΤο συγκι_
ΜΜ,ὁΜὁ ΜΜΜ νει σηὑαίω›τἡνἀπαίτηση ΜΜΜ· η Αυστρια και η Γερμανια. Μο- Δυστυχως όμως, ενω η ανωτε- νη μένω! Τόν Εθνικό μας··γμν0! μπω, ή κορύ_
 , _ _ , λις χθες, ο Γερμανος κυβερνητι- ρω προτασις υποστηριζεται απο - · · · ·
Μ“°ΜΜ ΑΜ” Μ ση αρ" τουκαθεστωτος θεωρησε' κό έκπ όσωπο απέκλειε καθε τ 'ν πλέον καθα ' κοιν' λο ικ' Φωση Των συΥω9θΠ μοΤωΥ Πολ! κσΤεΒλ%σν Την
δω ·“Μ ων βίζας γιἀτἀταἔίδιατῶν πολιτών συζήτησζ για πρΞσδιορισμό η με- σ:ήν Ευρωπη έπί)Ξρατεῖ ό παό|αῶΞ ψυχη Τους-συ Τη Την μεγαλη ωΡῳ Την ωθο Της
ω(Μ της στήν Εῦρώπη= ἑνῶ ἑμμἑνει καί ο νία ένταζεω τ~ Του κί ισ ό Καί αντί να διατυπωθουν ΠανηγυριΚης ανογνωρισης και επιβἶβωωσης
ωΜωωπωω στὴν προώθηση τῶν ἐνταξιακῶν ρ Η Ξ ς ,ης ρ, ας γ, Η ς· , , του προσωπικου τους θριαμβου. Καιασφαλώς,
ΜΜΜ Μ , , , στην ΕΕ, χαρακτηριζοντας μαλι- οι δεουσες προειδοποιησεις προς γιό μᾶς Πω Παρακολουθωσσμε μέ ἀνἀλ0γη
της διαπραγματευσεων. Ευρεθη, ·δ ι ι ν _ ι Τ · λ: ι ~ ~ , · , , , , · , , ,
ΜΜΜὴΜωΜ | Ι _ | ξ στα «α ιανοητο» το ανοιγμα κε την ουρκια, β επουν το φως της συγκινηση συΤες Τις ξεχωρισΤες εικονες Το
 μαλιστα= και ΤουΡΚΟΞ πρεσβυΞ ο φαλαίωντης ένταζιακῆς διαπραγ- δημοσιότητος σκέψεις για απειλές · τ ' › - τ · Ι '
ὁποῖος προδίκασε τήν ένταξη Τῆς ματεόσεως. πρός τήν ἱΕλλἀδα, Τό γερμανικό οισθΠμ9Τσ εθνικη9 υΡερηΦονΡι99 και Παπ;”Μ Μ Μ ὁ Μ π Μ Μ Τουρκίας στήν ΕΕ μέχρι τό 2023, Μ , δ δ ¦ , λ , ἱΥπουργεῖο Οἰκονομικῶν φέρεται ῳΠκη9ἔεσρσηῖ δεί ἑΠσν  οφειλἶμενΠ
ΜἀΜΜΜ εεττ τότε! συμπληρώνεται ενας εν (ζώ  ;ίηΕ:εἄἔκτἙ; νὰ ἐπισημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ὲἔα_ ἀοξἑιἑΞΟἑἔἔἔΞω ωσπου ανια
 αιωνας απο την ιδρυση της Ταφ· ἔοὐη κων παω ὰ ίἑουν νὰ είνα σφαλισθεῖ η πλήρης συνεργασία '
ΜΝ Μ ΜΡ"- Μ$ κικῆς Δημοκρατιας. ρ ° ρχ γ τῆς°Ελλαδος ακόμη καί μέ ασκη- Στήν εποχή της «πολιτικής ορθότητας»,
ΌΜΤΜω, 'χαΜΜ
ΜΜΜ“ω«ωω
ΜΜήΜΜΜΜΜ
ΜΉΜ ΜΜΜ
ἔώΜΜ6ΜΜΜΜ
Μαωωωω* ωρα
ΜΜ3η3.5Μ.Ακ ὁιΤΜΜ
ήνΜΜΜ ΜΜΜ
πΜΜΜΜωΜΜ
Ἀπό αυτήν καί αλλες δηλωσεις
προκύπτει ὁ ὁμφαλιοσκοπικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο οἱ Τουρκοι αντιμετωπίζουν τό ζήτημα της ΕΕ. Θεωρουν ότι οἱ ίδιοι είναι τό κέντρο,
καί όλοι οἱ υπόλοιποι πρέπει να
προσαρμόζουν τίς κινήσεις καί τίς
θέσεις τους στήν νεο-οθωμανική
νται πραζις μέ τήν αόζηση τών μεταναστευτικών ροών, η <<ἱΕστία»
πρότεινε τό οἱκονομικό έμπαργκο
ώς μέσον πιέσεως πρός τήν Τουρκία.“Εγραψε, συγκεκριμένως, στίς
17 Αυγουστου: <ζΑντί να δείχνει
όλο καί περισσότερο όμηρος της
Τουρκίας θα πρέπει (η Ευρωπη) να
αντιταζει τό δικό τηςτελεσίγραφο
ση οίκονομικης πιέσεως. Που σημαίνει να υποχρεωθεί να υποδ εχθεῖ
τα κύματα μεταναστών που θα έξαπολυσει η Τουρκία.
Τό ζήτηματών κυρώσεων πρός
τήν Τουρκία δέν τίθεται. Συνεπώς,
πρέπει η έλληνική Κυβέρνησις να
τό έγείρει 4 καί μαλιστα ταχυτατα.
όπου ο σεβασμός πρός τήν Σημαία καί ή συγκίνηση κατα τήν ανακρουση του Εθνικου μας
'Ύμνου θεωρουνται, από τους αυτοτιτλοφο
ρουμενους <<προοδευτικους», ως <<εθνικιστικές» (αν όχι φασιστικες) εξαρσεις καί ως <<αντιδραστικές» καί <<ξεπερασμενες» αντιλήψεις, ή
συγκινησιακή έκρηξη τών δυο αθλητών μας καί
Συνέχεια στήν σελ. 8
Τό ἔλλειμμα
του 2009
ΕΞΙ καί πλέον χρόνια μετα τήν υπογραφή του
πρώτου μνημονίου καί τήν υπαγωγή της χώρας
μας σέ καθεστως διεθνους έλέγχου, τό ζήτημα του
υπολογισμου του δημοσιονομικου έλλείμματος
του 2009 έζακολουθεῖ να διχαζει. Σχολιαζοντας
(μέσω διαρροών) τήν δημόσια συζήτηση που έχει
ξεκινήσει μετα τήν παραπομπή σέ δίκη του πρωην έπί κεφαληςτης ΕΛΣΤΑΤ (201 0-201 5) Ἀνδρέα
Γεωργίου, ό Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριακός Μητσοτακης, τόνισε χαρακτηριστικα: <ἴΕχουμε κανει τήν αυτοκριτική μας. Δέν θα αυτομαστιγωθώ
κιόλας». Τήν ίδια στιγμή, ό κ. Γεωργίου, μέ συνέντευξή του σέ κυριακατικη έφη μερίδα, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του, τονίζοντας ότι έγινε «ριζικός ανασχηματισμός τών διαδικασιών», ωστόσο αυτό πραγματοποιήθηκε «σέ πλη ρη έφαρμογή
τών σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών καί τών διεθνών στατιστικών αρχών». Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η υπαγωγή ζημιογόνων έπί τριετία
δημοσίων φορέων καί έπιχειρήσεων (αρα καί του
έλλείμματός τους) στήν γενική κυβέρνηση προεβλέπετο σέ ευρωπαϊκό κανονισμό του 1996.
Τό τρίτο χρυσό
Μέ αλμα στα 4,85 μέτρα, η Ζ6χρονη Κατερίνα Στεφανίδη έστέφθη «χρυσή»'Ολυμπιονίκης στό αλμα έπί
κοντώ. Πτυχιουχος νευροψυχολογίας από τό Πανεπιστήμιο του Στανφορντ καί υποψηφία διδακτωρ Ψυχολογίας στό Πανεπιστήμιο της Ἀριζόνα, η Στεφανίδη ζεῖ, σπουδαζει καί προπονεῖται στίς ΗΠΑ μετα τήν
αποφοίτησή της από σχολείο της Παλλήνης. Προχθές
χαρισε τό έκτο μεταλλιο στήν χωρα μας στους έφετινους'Ολυμπιακοός Ἀγώνες.
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
Ζ (Λεπτομέρειες σελ. Ζ)
Σ ί Τ” ε ί
ημερα ης ημερας
Μ 2 ο 2 2 2
ΜΜΜ Μ δεν επι δεν δεν!
Ἀντιμέτωποι μέ νέες πε- η μη ) μη
ρικοπές στίς συντάξεις
τους ευρίσκονται έκα- Μ Μ "Η δω Μ Μ”ΜἡΜ· ΜηΜΜΜ ΜΜΜω“
τονταδές χιλιαδες νέοι Μ 'Η' Μ Μ Μ κ ΜΜΟ Μ Μ" Μα·συνταειουχοι. Μ! αψΜ“ωψω ΜΜΟ·- ΜωωωηΜ ῆ“Ἡ Η
ΜΜἡΜΜ ΜπΜϋΜΜ ΜΜΜ-Μι ΜΜΜΜὁΜὺ
Μ ωὴΜΜω ΜψΜῳψΛΜ ω.” ω* ωΜΜ τα
της ΜΜωι5““Μω Μ Μ "ω" ΜΜΜ ΜΜΜ
Σε καραντίνα ι2 δήμοι ΜΜΜω ΜΜΜ· Μ "ΜΜΜ μωΜω“ωω
της χώρος λόνωπολλῶν ΜωωτωΜω- “ωΜωΜ *ῖω"ΜΜω ωΜΜ°"Μὺ
κρουσμάτων έλονοσίας. Μω”°Μ”Μω ΜΜΜΜΜϋ ΜΜΟ" ΜΡ". τρωω. ω” ΜΝ”
Μ"“"“Μ'ω ωΜωωΜω τα ΜΜΜ- ΜΜωΜψιω
Μωβ” υΜῳΜω ωωΜ Μ ψ.ωψΜΜω ΜΜωΜωΜ”
ΜΤΜ ΜΕΜΜῆΜΜ ΜΜωΜΜ0Μ Ν|6ΜΜΜώ” ΜψΜΜ ω»
"Ενα παιδί ἡλικίας ι2 ή Μωωωωεω πΝΜΦΜΜ0 Μ ΜψΜΜΜ &ΜΜΜ·Μὐω
μ έτών ήταν ὁ δραστης ΜκάΜω ΝψΜΜΜ ΜΜΜΜΜ ωωιωωωωωωη
τῆςέπιθέσέωςαυτοκτο- ΜΜΜΜΜΜ ωοωιωω.ηΜ ΜΜΜΜ ωωωω2ωωωω
νίας σέγαμοστήνπόλη ΜΜΜΜ ηΜΜΜΜ ΠΜὴωΜΜΜ ωΜΜ”Μ2ω'Μ
Γκαζιαντέπ, 80 χλμ. από Μω“*Μ μώωΜΜΜΜ Μωω,ΜΜΜ ΜωΜωωω
τόσι3νορσμέτἡνΣυρω. ΜμωΜΜ ωωΜΜμωω ωωωωωωωτ ΜΙΜΜΜΜΜΜ
Μ' ΜΜωωΜΜα ΜΜΜθΜΜ ΜΦΜΜΜΜω ΜϋΜΜΜΜ
ΜηΜΜ ΜΜΜὴΜ ωωω2ωωωΜ Μ”ΜΝΜ
35 ΜωΜπΜ ΜΜΜΜ ΜωαωψΜ ωωΜὺ ωὡΜ
κήΜϋΜῶ ΜψΜΜψ ωΜωΜωω Μ
 ΜΜΜΜΜ ΜωὐΜη ΗΜ ΜΜΜ
ο ιιιιο ι0ιιι
Ο Προσωπικά αντικείμενα του θρυλικού πυγμάχου Μοχάμμεντ Ἀλι,
πού πέθανε τόν περασμένο ἴούνιο, θά δημοπρατηθοι7ν στί; ΙΟ Σεπτεμβρίου. Μεταξύ τών αντικειμένων πού θά πωληθοι7ν
είναι ή ζώνη πού κέρδισε
τό Ι974 στό παγκόσμιο
πρωτάθλημα πυγμαχίαε. μία χειρόγραφη ἐπιστολή πρό; τό περιοδικό
«Με» τό Ι%4, όπου αρφέρει τήν απόφασή του
νά ασπασθεἴ τό 7σλάμ, ή
στολή του από τόν αγώνα μέ τόν Τζώρτζ Φόρμαν τό Ι974, καί τά γάντια από τόν αγώνα μέ
τόν Σόνι Λίστον τό 1964.
Ἐκπμαται ότι ή δημοπρασία θά αποφέρει τουλάχιστον 600.000 δολλάρια
· Κύμα αντιδράσεων ξεσήκωσε ένα; ίμαμη; στήν Φλωρεντία, ὁ
ὁποῖο; «απήντησε» στήν
διαμάχη γιά τό περίφημο πάρτυ στήν παραλία γιά μουσουλμάνε; μέ
μπουρκίνι, πού απηγορεύθη, μέ φωτογραφία...
Καθολικών μοναχών νά
πλατσουρίζουν στήν
παραλία! Ό ίμάμη; Τζεντίν )Βζίρ ανήρτησε στό
Ρεοοὺοοκ τήν έπίμαχη
φωτογραφία
Γαλλία; κάλεσε τήν Πυροσβεστική για πυρκαιά σέ
ναό, καθώ; νόμισε ότι είδε
καπνό νά υψώνεται από
τήν οροφή του. Οί πυροσβέστε; έσπευσαν, αλλά
αντί φωτια;, ανακάλυψαν
ότι έπάνω από τήν έκκλησίαέκανε τήν... βόλτα του
ένα σμήνο; από ίπτάμενα μυρμήγκια, πού, λόγω τοι7 μεγάλου αριθμού
του;, έμοιαζαν μέ νέφο;
καπνού...
ο Ό πιό τυχερό; βοσκό;
του κόσμου είναι ὁ Ντα
Τζόουνς από τό Ἀνγκλστ,
τή; Βορείου Ουαλία; Ό
38χρονοΞ Με Μένη
από τό Νε Ποσα! Τιμες
έναν από τού; πιό παλαιού; αγιασμού; τι; Βρε
ταννία;, μεταξύ έκατοντάδων υποψηφίων, γιά
νά ζήσει σέ μία είδυλλιακή φάρμα αξία; Ι,2 έκατ.
ευρώ, πληρώνοντα; μόνον
Ι ευρώ τόν χρόνο! Δουλειά του είναι νά προσεχε
τήν φάρμα καί φυστκα νά
βόσκει τά πρόβατα
ο Ένα; 32χρονο; σερβιτόρο; από τί; ΗΠΑ αμείφθηκε για τήν καλωσύνη
του! Ό Καίησυ Σμον; συνήντησε σέ σούπερ μάρκετ μία ήλικιωμένη κυρία
καί καθώ; τήν είδε πολύ
λυπημένη. τήν βοήθησε
μέ τά ψώνια τά ὁποἰτ καί
τή; πλήρωσε, δίνοντα;
Ι7 δολλάρια Τήν έπομένη. ή κόρη τα κυρία; τοϋ
αφησε κφιλοδώρημα» 500
δολλαρίων, γιά έναν λογαριασμό 37 σέντ;, γράφοντά; του σέ σημείωμα
· Εἶναι να μήν τήν πα- ότι τόν εύγνωμονεϊ πού
τήσει;. .. Κάτοικο; στήν μέ τά λόγια του έκανε χαπεοιοχή Λισιέ 7775 βορείου ρούμενη την μητέρα τη;
| | 9|
Διαβαστε τα αρθρα
«Χώρα που σε σέβεται...»
|ΜΔ|Μ(σελ. Ζ)
«Μαρἔιστοπληἔία...»
ἈΜΣΜ(σελ. 3)