Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μπόνους και παγίδες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΡΟ ΗΤ5
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
 ι  ' ~ΤιΤοΛι-ι
. ι κ
ΓΕΡΜΜκιι
· ΕΝιΣχνΣιι
.ττοΝ θΡΥΛ0
ΑΠΟ ΤΗΝ.
Ε| ΜΠΑΛΑ ΕΚΤΟΣ
.. ΕΛΛΑΔΑ ἔΜιιοιιη
Δευτέρα 22 Αυγούστου 20] 6 - Αριθμός φύλλου 1.963 - Τιμη 1,30 € -νννννν.ε|εΠ|ιει·οετγρ°8.ε·
Τ| |ΣΧΥΕ| Γ|Α 650.000 ΥΠΑΑΑΗΑ0ΥΣ,
ΕΚΠΑ|ΔΕΥΤ|Κ0ΥΣ ΚΑ| ΕΝΣΤ0Α0ΥΣ
Μηόνου8 °
και η αγι δε“ 
στι5 συνταξει5 του Δημοσίου
Ο' ΚΡΥΦΕΣ ΡΥθΜ|ΣΕ|Σ
για να «ηροσηερασετε»
τα αυξημένα όρια
συνταξιοδότησης
ΝΕ|ΟΣΕ|Σ ΣΤ|Σ ΑΠΟΔΟΧΗ
Κλ| ΣΤΟ ΜΑΜ! Πλ ΟΣΟΥΣ
ΣΥΝΤλΞ|ΟΔΟΤΟΥΝΤλ| ΦΕΤΟΣ
ΕΞΟΔΟΣ 4 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
με όρια ηλικίας Που ξεκινούν
αηό τα 50 και φτάνουν στα
62 με Πλήρη σύνταξη
Η ΟΡΟΛΟΛ|ΤΟΥΜΕΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟ“|·|(λ ΠΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΟΟΡ|ΟΥ
ΣΕΛ|ΔΕΣ 8-7
ν ΤΟΥΡΚ|Α |ΧΩΡ|Σ ΤΕΛΟΣ Ο' ΤΡΟΜΟΚΡΑΤ|ΚΕΣ ΕΠ|θΕΣΕ|Σ,
ΒΤ ΝΕΚΡΟ| ΑΠΟ ΤΟ «ΧΤΥΠΗΜΑ» ΣΕ ΓΑΜΟ ΚΟΥΡΔΩΝ
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ Δ|ΧΑΣΕ
20.000 θΕΑΤΕΣ
Δεν «κότεψαν»
στην Εηί6αυρο
με τους «Ορνιθες»
Ρ ΣΕΛ. 32
Ο| ΚΟΝΤΡΕΣ ΤΗΣ Υ" ΝΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ «ΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΟ|.Ε! · ΣΕΛ|ΔΑ 3ο
"Η Οι"
“  Ο] ΚΑΛΕ
ῇιαΡιο Με
ιιιιοοΕιιΣιι ιιι
ΕΦΑΝ|ΔΗ
:ἶ' `
ΣΕΜΕΕ
"|ΑΤ| ΠΗΓΑΜΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Η ποιότητα των αθῆητών
και η ιδιωτικη ς
ηρωτοΒουῆία έφεραν ¦
τα μεταῆῇια ι '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα