Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κοριός εφορίας σε όλες τις συναλλαγές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Μ
Ραντεβου __ -..- Τα λαθη Η Ευγενία
στην Κύθνο -  στη δηλωση Σαμαρα·
ηου κρυβει “ η ακινητων οηοκαλυμερικές Ε9 ηου ητει τον
αηο τις «φουσκώ- ρολο ηου
ομορφότε- νουν» θα Παίζει ο
ρες Παρολί· τον ΕΝΦ|Α Μερος Μηεες του ο ο ί Ξ μέχρι και γνης οτους
Αιγαίου δΜωΜΜ Μ 100% «9 Μηνες»
ΜΗ): βιο-ι): 2ι/Ξ7ιΞ
ΠΩΣ θΑ ΞΕΡΕ| Τ' ΕΧΕ|Σ ΞΟΔΕΨΕ| ΠΡ|Ν ΤΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η ΜΑΥΡΗ
τιιπι ιζ ἱ_
των 2.5 ωρών ·~ Η 7 :
και η καταγγελία ( η γ .4 γ Ι _
 σε όλες τις συναλλαγές
του καηετανιου
ο  η Δημιουργείται Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών
 Σ.. έ _ _ αΠό όπου οι ελεγκτικέ8 υΠηρεσίε8 θα γνωρίζουν το εισοδηματικό Προφίλ,
 Σ 7 τον τρόΠο διαβίωση8 και 'Π8 αγορέ8 του κάθε φορολογουμένου
ο »Β·7
 Π ιι'Μιἐ<ίι¦ι|ιιΝ!Μ31Ἡ'ιἩιὶι ιη: ιιυι:ιιι~ιω.:ιτ  :~ιι=>ιιι.ι~ιι :η -Ϊιιιιὲ¦'Ἡ.!- κ ΜΗΜΜΜι|ιιιιι1ι::›ΜιιιιΜΜΜ:ῖι“;ῖΜΜιιιιιιιιιίιΜιι“ :ω ,η
ΜΜΕ· τιιιιιιιιιιιΣΕιΣ έ;” ““°“Μ°“^Ξ·“°Υ ΒΘ το ιιιιιιιιΕιιικιι
ιιιιιιιιιι·ιιιιιιιΣιιιιιιιηιιι Η ΜΒΑ ΠΣ ΜΝΗΜΗ ι Παπακώστα
»ΖΕΙ κ"ΒΕ|·"  »4-5
` μ Στο ιιιι·ιΣι
Ο' ΧΡΥΣΟ' ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ
ΔΕΝ 'ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕ|
ΜΜΜ'
Φ||Μ|ΤΜ 'Π'
ΒΔ ΜΝ" ΠΡΩΤΟ'
)) ΒΒ·'78
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 'ΠΑΝ ΝΤΟΥΝΤΑΡ
ο ιιιιιιιιιιιιιιωι- ι '
ΦΥΓΑΣ "ΟΥ ΜΝΗΜΗ' . , ¦
ΜΒ Η!" ΕΝΤΟΝΗ
Λ. ΠΕΡΟΥΝ|ΑΣ
7 «Δεν θο μΠορ0 «Σταματηοα να κυνηγόω
κορίτσια για να γίνω
να το ξανα κανω |
, Ολυμηιονικη5»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
'γ Ε || ΜΜΜ" “ΤΕΡΜΑ ΜΥ Σ"|(||ΣΕ Ϊ"'| ΜΜΜ "Η Λ