Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: 1.800.000 Έλληνες ύποπτοι φοροδιαφυγής!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“τ _ ¦- . ' _ " __ η οιΞι¦ΞιΜ|
. ι' #_ .> έ .ι . . __ ; -- . Σιιι
Α 71 η Ί ε γ ,_ .ε εμε· . , Ε ἴ
τηἶ7ζυριακῆ ' χ ' _ “ - “ “η Δ θ Σ 
Χ· 7 ·
ε ε , ·-   ,- ι ΜΜΜ
ενημερωση 7 η “ “ “Π 
ΤΟ ΒΗΜΑ
Με Δ. ΜΜΜ ι1957-2009› εκΔοτιιε: πηρα: η. σε” ΔιεγοιιιτιιΣ: ΜΜΜ ε. ωλκοΜ
ΓΓ'|): ΚΥΡΙΑΚΗΣ
κεντρικο γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Αθηνα 115 28 © το ΒΗΜΑ
κι 211 385.7000. επιειι: ιονιηιε@αοιηει.ἔ Εκὁι6εται απο τον Δημοσιογραφικο
ΜΜΜ: ηηρ://Μ.ιονιΜ8.ετ Οργανισμό Λαμηρακη ΑΕ
ιΔΡγτι-ιΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜηΡΑκΗΣ "ΗΜ" 21 ΑΜΜΥ Μ·
Ετοε ιδρι:ιαεωε 1922 τθ' ΜΜΜ. Μισο απατη.
Ετοε 959 - Αριθ. 15487 Ανατολη 08.48 - Δαση 20.10. Σεληνη 19 ημερών
ο ΜΩΡΗ
ΕτιιΧεἰρηση «Μεγαλοε Αδελφοε» απο το υπουργειο Οικονομικών
Ι.8ΟΟ.ΟΟΟ Ελληνε8
ύποπτοι φοροδιαφυγιιε!
Για την αιιοκαλυψήτοος θα χρησιμοηοιηθοι3ν καταθέσεις. μηοθηκοφολακεια, καρτες, λίστες,
Ρεεεοοοκ, ιη5τειοιαιη Με ειδικο λογισμικό θα Προσεγγίζομν διαφε(ιγοντα εισοδήματα σε 24 ώρες
ΣΕΛ'ΔΑ 82
Α. ΓΕΩΡΠ0Υ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ μ ΦΑΚΕΛΟΣ Η κΑΤΕΡ|ΝΑ ΠΕΦΑΝ|ΔΗ ΕΓΡΑΨΕ 'ΠΟΡ|Α έ
 Το μεγαλο ' “ ' 
:Με θ μ ·7 ~- αστικό ι
 4 ¦ η ΜΜΜ Ξ ΚΑΙΘΕΑΜΑΤΑ
' τη εοκοπἰα ι Τ
Φ χρ 4 ΣτὁΥΞον ΡΙ[ἴψΥΧΑΡΗ
. . Ελλάδα Που «Παρέδωσε» ι . · ·
Πωε ανεβηκε ι ο κ. κωΜωω κ. ; · . έὅἔΒἔἔἩ
το ελλεΙμὲΜ Πα"“Υδρεω 'παν ηδη Με έλκει το ενδιαφέ. ο γ κοηημενη. Με την οικονομικη 7·
απο το Ι ι Μτουεηέβαλε στηνεηό- Ϊ ρ0ν.κω την ”σφσΤο Ι ς γ αρχη των ηολιτων
¦ να8ανειστει3008ισ. ευρω με· 4 ¦ ¦ , ¦ ¦ , :ΜΜΜ°ΜΜ
ΣΕΛ|ΔΕΣΑ10-11 ι σα σε 4χρόνια. ΣΕΛιΔΕΣΑ8-9 ι Πως Ο Σπυρος Γιαννιωτης κερδισε Το μεταλλιο στ Ο Ρ|Ο ΣΕΛ|ΔΕΣΑ30·32
ΑΝΤΑΓαΝιΣΜοι κΑι ησΛιτικΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜωΜιοΓρΑΦειΑ ' κτΡΑι·ΩΔιΑτΗ:ΑιΠΝΑΣ
 · ι ι
ι Οι νεοι ι ι
ι αποποιοὑνται ι ι . ι
ί το ΜΜΜ! ὶ _ Ψ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
των γονιών τουε Ϊ “ ›
 ΣΕΛ'ΔΑΑ16 η
 Μειοε ι·ιι>λκτοΜ: η Χ
Ξ Το κρυφό ματι γγ .
ι Κω ο Π Οι καταθεσει5,
τα προσωπα
και η στρατηγικη Μητσοτακη γ Ασῖ“ν0μΙ05 ΚΟ! Οι ευθυν85
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α3-5 ' ΣΕΛ|ΔΑ Α23 ΣΕΛ'ΔΕΣ Α13-15
Η φθινοπωρινη μελαγχολία Τσἱπρα Με Ε ν'κῇ5 Η πρώτη Μ στην Ελλάδα