Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Δήλωσέ το να μπω σπίτι να το ελέγξω
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σὴμερα
2 βιβλὶα
γ1α να διαλεἔετε αΠο τα συλλογ1ὶ του Ξ Ε'β ιζ. :τ μ:
- ι γ Βλεπω Ποδοσφαιρο
Η στο σ η 'Σ  καιταινἱε8Χωρὶ8
αγ εε @ΔΕ  ¦ ἡ· γ η ¦ ΧρεωσΠ στα καναλια
ιτσναεμοι“ϊεΤ ασπαιτε
ΜΒΜ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ |'|ΑΓ|(ΟΣΜ|ΑΣ ΑΡ|ΣΤΕ|ΑΣ Ν||(ΑΕ| ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΛΥ|'|ΛΕΥΡΗΣ ΧΡΕΟ|(Ο|'||ΑΣ
ΜΑΓ||(0 απο κΑι ετα Επι κοΝτΩ ΤΙΑΧΡΗΜΑΣΤ0 ΣΤΡΩΜΑΗ' ¦ “ ΚΑΙ κ0ΣΜΗΜΑτΑ
ΣΕ το
ο  Ν Ποιον
τροΠο θα
βγαΖουν
τον αἔὶα
απο. βαΘω νεοε φοροε ΜεγαλΙ18 ΚινΠτὴ8 Περιουσἱα8
· ΣΕΛ. 12-13
Εριτλεκουν συμβου λα '
ΜαΕὶμου με τον Σὁροο Η
Κατερἱνα Μανανεδὲικι1:
- Για εναν αντρα
- ΔιαΖυγισ αλα ελλΠνικα
- ΕΧετε μὴνυμα στο κινιιτὸ σα8
υυ3
Σοφἰα ΘωμοΠουλου: ΑνεκΠλὴρωτοι ερωτε8
Θεκλα Χρυστακα: Για Ποια αγαΠτι μου μιλώ
Κωνσταντἱνσο Ρωμοσιὁ8:
- ΜΜΜ στον ακτὴ των Ποθων
Ζωα Χρυσανθου:
- ΣτΠ σκια τυο κλεψυδρα8
- Εδώ Πωλουνται ονειρα
Κατερίνα
Στεφανὶδα
ΣΕΛ. 44-50
9 ΤατΙαιδια αε _
|||!||||  |||||||
πετουνι|μιλ “
ο  πιο
ΝαιρεφΖλε,  · Λ
Ποιοι κάνουντονβρὡ 4
ΑΤΟΕΡ|'| ΕΤΑ
ΑΡθρο σελ. 62)
λυμαπ0νὶκε8μα8
ΕΓΚΛΗΜΑ Λ|ΑΡ|(Ε|ΑΣ ΑΠΟ κ|'|ΑΡΕΑ|(|Α» ΤΗΣ Α|Τ|ΝΑΣ
ΥΜΦΩΝΑ με τα ΒΕ
ΕΜΠ (αντιστσιΧα των
ννιιςιτεειω ο κ. Ματθαἱσε
ΜΜΜ, υΠευθυνσε για
ταν Εμικοινωνἱα του ΠρωθυΠουργου στα εοι:ΙεΙ Ματια
Και ευρυτερα, συνεργαστοκε το 2015 εΠ, αμοιβὴ με το
αμφιλεγομενσ Ιδρυμα του
φιλσσκοΠιανου δισεκατομ
μυριουΧου ΤΖσρτΖ Σὸρσε
για το θεσΠ τυο Ελλαδα
εναντι Ουκρανὶαε - Ρωσἱα8.
·Τστε οταν δΠμσσιογραφσ8
ΤΠ8 «Αυγὴ8» και δεν εργαΖὸταν ακομα στο Μαἔὶμσυ.
α ΠαραδεΧεται το γεγονὸ8
και λεει οτι το εκανε γιατὶ
εὶΧε αναγκ11 τα λεφτα κατ
δεν βλεπει τὶΠστα το κακο
στα συνεργασια με το Ιδρυμα Σοροε. α Ειναι ο ἱδιοε Που
εκεινα τον εΠοΧὴ δΠμιουργΠσε σα).ο με τον αναρτΠσΠ
«ολοι λενε τα ΣκοΠια Μακεδονὶα». α Αγνωστο αν
δὴλωσε το εισὸδΠμα αφου
ΠΜ τα εγγραφα φαινεται
στι θα τα εισεΠραττε αλλσε
αντ' αυτου
"ΩΣ ΗθΕΛΑΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΛΣοΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΝΑ Γράφει κΝΕΦΕΛΗ ΛνΓΕΡον- ΣΕΛ¦ 20-22
' ' ν '1 5'
ΨαΧνουν δακτυ λικα αιτοτυΠωματα μα `
_ο .χ τον ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ
Ο . Λ Μο χΡοΝιΑ
 ει και 
ἑε τΑκγιτΛοογ Στο
ΞΞ >  ιΔιο Λ|ΜΕΝΑΡΧΕ|0.
παιδακια !
¦ Η 
Ο 77χρονο5 παιρνει λεφτα και αιτὁ τα Λατινικὴ Αμερικὴ για να... φροντἰ2ει :β
μικ· οι ιδια - Αγνωστη χρηματοδὁτρια με κότερο από το Αγκἰστρι Έ
 ευσε απο το μοιραἰο σκαφοε του μετα το δυστύχημα-ἑγκλημα
 _ ο·
τι Λ .
Η ιτσΛγτΑΡΑχΗ ΑΓΝΩΣτι-ι ΖΩΗ
ΕΔ[|διΠ“ Η ΤΗΝ ο
ΤΟΥ ΟΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ |'|ΟΧ 
ΠΗΡΕ ΤΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΛΑ|ΜΟ ΤΟΤ 
αρα τι5 βαριὲ5
αρρώστια» Που ολοι
ὴΕεραν οτι έχει και ο ἰδιοε
Προβαλλει στην
καταθεσὴ του.
καθὡ5 και την
αδεια οδὴγησα5
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΦΡ|Ξ0Σ ΔΡΑΚ0ΝΤ|ΔΗΣ
Τον αωωω. κατ' ο'κον στη β'λα του: ΜΜΜ πρέπει να "ατακα ντα να Με· Μγο μέσα ;
· ΣΕΛ. 32-37