Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
παπα
ΜΝ!
Αν;)
τα 
“αγιων
83; ν κ ι
υρὡ
2ίΑυγουοτου2Οί6 · Αρ.Φυῆῆου97θ · Τιμη] ε
Εκδότη5: Κωνοταντίνοε Μοτοπ5
|'|Ο|Ο| ΕΞΑ|ΡΟΥΝΤΑ| ΑΠΟ το ΝΕΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ'ΚΟ
ΤΕΛΕΥΤΑ|Λ ΕΥΚΛ|Ρ|Λ
για σύνταξη με το παθαιό καθεστὡε
·: Τα παραθυρόκια για πρόωρη συνταξιοδότηση με μικρέ5 επιΒαρύνσει5
>>  Τα τρία εμπόδια για έξοδο στα 62 έτη
τα 8-9
ΚΥΒ Ε Ρ Ν ΗΣΗ
ΞορκίΖουν
τι5 εκῆογε5... _  
αῆῇα προετοιμαΖονται ' ν 
Και σεναρια ανασχηματισμού ` ` η θ γρ Α “ Β »
πριν από τη ΔΕΘ ή _ ἶ , ,
ΜΑ γ· . γ Τη5 Εῆῆαδα5τα παιδια
,  Υπερηφόνεια, συγκίνηση,
ο | κ ο Ν ο Μ | Α  τ _ ευγνωμοσύνη για του5 αθῆπτέ5
° ° , 73 που κρατησαν μικτό τη σημαία
Τσρυνομ| φ9ρων τι ¦ ί ' ' οτου5 Οῆυμπιακού5 Αγωνε5 του Ρίο
αδειαΖει Ἑ'5 τοεπε5 μ05  Αφιέρωμα στου8 Οῆυμπιονίκε5
¦ . ' Πετρούνια, Γιαννιωτπ, Μόντη, Καγιαῆπ
Τι θα πῆπρωοουμε τι·  Σεπ. οι θ
το επόμενο εξαμπνο   
ΜΝ .Ϊ -μ ι Γ, ¦  ΤΡοΜ0κρ^Ἡ^ Έ. η! “Ι|ΔίΑ ΣΪτ.Ν αντι .ι  ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΕΙΚ»
ψ6χνουνΤΖΜΜΜ Ποῇιτικε5 αναταραξει5 ΜῇΠω50νο¦εομε
στην ΜΜΜ ΚΟ' αναπαντητα ερωτηματα τον αοκο του Αιοῆου;
Ξένοι πρόκτορε5 στου5 ΧὡρΟυ5 Ε Με· ΠὲΠῆοε μυστηρίου εξακοῆουθεί να καῆύπτειτπν ποθύνεκρη τραγωδία στην “~ ο τρωω ο
κ · Αίγινα, παρα σε εξηγήσω που έδωσε στου5 ανακριτέεο 77χρονοέ χειριστη5
Ξἔιγκεεἴἑ8ἔοῖἙνΠρΟοωγων του Φονικού ταχαπθοου. Η υπόθεση. μετα καιτην πρωτοφανη παρέμβαση του ΠΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕρΔΟΣ
μ Μ Η θοδωρη Δρίτσα. πηρε και ποθιτικη χροιό, καθὡ8 τα κόμματα τη5 αντιποῆίτευσπ5
' ασκησαν σφοδρη κριτικὴ, ενώ η κυΒερνπακη έκπρόσωποε έσπευδε να διατμεύσεια5 Σω 2
Δ | Ε θ Ν Η φαμε για εμπῆοκπ υπουργών. Την ίδια ώρα, τόσο οι συγγενεί5 των θυμότων όσο και
η κοινη γνωμη Ζητούν απαντησει5 σε πῆηθοέ ερωτημότων.Ἡταν πραγματι ο 77χροί ” νοε στο πηδόῆιο την κρίσιμη στιγμη; Γιατί το Λιμενικό δεν συνέῆαθε αμέσω5 τον ιδιο^ῇων|Ζε| ο Ερντογον κτπτη. το χειριατη η και οποιονδηποτε επέβαινε στο μοιραίο ταχύπῆοο; Ποιοι τού5 παΣυνεχίΖεται τΟ μΠΟοΟΖ διώξεων ρέῆαΒαν και που του5 μετέφεραν; Γιατί αποσύρθηκε από την υπερασπισπ ο Αῆέξανστην Τουρκίο δροε ΛυκουρέΖο5; Προε τι τα Βιαστικό σκόῆια και οι εκτιμησει5 του υπουργού Εμπορι- χρΗΠοΣ ΜΑΛΛΕ
Σεπ η κη5 Ναυαῆια5 για την εμπειρία του 77χρονου;  ΒουῇευΦε
Λαρισα5 Με Ν.Δ.
Σεπ. 7
· Τωρα μπορείτε να μαε διαΒόΖετε καθημερινό στον ιστότοπο νννννν.νιααίηι.8ι