Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φέρνουν μέτρα για να αποφύγουν "κόφτη" - κάλπες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8||!ἑ'ί'ὲ'¦ἩΤ|| "ί 'Η'
||||||
9 77ί
_ ΜΙΤΤΝιΤο
ΣΥΝΤΑΓιἑΣ ΠΑ ΓΛΥΚέΣ τον ΑλΜΥΡιἑΣ
ΜΟΝΑΣΤἩΡΙΑΚΕΣ ΠΙΤΕΣ
Ϊ Πίτεε
1 πιόνσσΠιριοια8
ΕΛΑ|·|Ν|Κ|·| ΛΟΓΟΤΕΧΝ|Α
ἐκ
συναρπαστικό
ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
Β Δ ο -. μ
τὲιΝΞτΑι ΜΜΜ
Η ΜΕΓΑΛΗ
Π 3 ΟΡ
σ ΜΜΜ
ξ α Ϊ:
ΜΡ@ὲ
Ψ".·|·Μ·ωΞηρσε_Ψ 
    |/ / "Νο  υ __χΧ    
έ! ι ι γέ~ γ κ /<  σε Μ πχ Χ" η ὅ δέ' ΧΧ
ἐς ¦ // Λ κ Ν ι' ο Ν¦/ / ΟΙ Τί ο οι! ΑΜΒ ή ¦¦/ Ν ΤΚ ΧΧΧ Η η' 
    /3 / ι ί /
ι // έ λ / ί ή Η έ / 7 1 / // /
Μ / ι Ο χ η Ϊ κ Χ / ά /
7/ ι //! / Χ 
/ ί έ χ`Ν`έ // _'έ Χ χ έ // έ
ΝΕ @Ι ι Ζ
ΦΕΡΝΟΥ
π ΕΠλΠΝ©ΨΝ
Τελ Ν 37 Μ ΞΡΔ
ΕΕ |ΤΡ0ΤΤ|ΟΑΟΤ|Ε"Ο.
Δεολλιττιιιο
ο ΠΑ ΝΑ ΑπΟΦγΓΟγΝ
 κόστη κολπα
Φόβοι για τις επόμενες Αναθεωρούνται οι ωόχοι 8 «βόμβες» που κρύβουν
δημοσκοπήσεις και τα για τα έσοδα εν όψει νέες μειώσεις, αυξήσεις
κοινωνικα μέτωπα του αξιολόγησης, νωρίτερα σε όρια ηλικίας και
Σεπτεμβρίου λόγω ύφεσης οι αυξήσεις στα καύσιμα «τμαλίδι» σε παροχές
ί] ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-9
ΚΥΡ|Λ|ί0Σ ΣΤΗ ΔΕΘ | ΜΕ|ΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑ Λ||'0ΤΕΡ0ΥΣ Φ0Ρ0ΥΣ
ί ί ΣΕΛ|ΔΑ "Ο
Διμιίφιισον τον κρίσιι,
έφτοσον στο θοίοιιβο
Ο' ΕΛΛΗΝΕΣ
ΟΛΥΜΠ|0Ν||(ΕΣ
· ΕΣΤΕ|ΛΑΝ το ΜΗΝΥΜΑ ·
.0 πιτ ΠΡΟΣΠΛθΕ|ΛΣ
Με «Μπιουτ»
κΑιΔικΑιοΛοιιΕι `
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓνΝΑικΑΣ
ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΣΥΖΥΓΟ κΑι ΚΟΡΗ
«κΑιΕι» ΤΟΝ 77ΧΡΟΝΟ
Δ ο
-:ε|'|αρακαΠουσα σε? _
ΧΗΞχ τι
για ένο σοοσίβιὲἑ,Μ 
δεν “εκαναν τιποτα
ΧΑΑΕ|'||,
|·| ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Τ|·|Σ ΚΟΛΑΣΗ):
ί Ο] ΣΕΑ|ΔΕΣ 20-2'|
Τ|λΤ| ΜΝΗΜΗ
ΣΤΑ Σ"Ρ'ΝΤ
 «γονίδιο» Πίσω οιιό
ω ΜΝ ΤΜ Ϊζ0μοικο ωοσ;εκιίΜ ΕΚΠΝΕΠΑ | ΜΟΝΟ Μ|Α ΣΤ|Σ ΠΕΝΤΕ ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΣΕ|Σ ΟΑ ΕΠ|Β|ΩΣΕ| π οικοΝ0ΜιΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα