Πρωτοσέλιδο Έθνος: Φορο-κυνηγητό στα γκρίζα eνοίκια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20%
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0438 ·
Με ονο Μι ηεηοΔικα
3.50€
3 ονο με τουε
ογοηημένουε
μοε ηρωε5
Α5 μιλήσουμε γιο το 
συνοισθημοτο
ΠΑΡΑΜΥθ|Α ΠΟΥ ΔιΔΑΣκογΝ ΤΑ ΠΑ|Δ|Α
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ|ΠΡΑΣ
Πρώτη φορα ω5
ηρωθυηουργόε
στη ΔΕΘ
:σε-7
ΑΥΡ|Ο
ΜΕ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ κγΡιΑκΗΣ»
~  ζω” Το κόμικε
 γ Που έγιναν
ε  Ξ Παγκόσμιο
ω- 59 “ ρθει 8ο||ετ
· · |_οηε|γ
 “φωτ Ρ'8ηοτ
  Ενο8τοξι.  διωτικόε
έ .  γγοοοκΒοοκ
1 ?γω  ἔ Περιοδικο
. Ο· ελληνικέ5
·  συντογέ5
*Οι τίτλοι είνοι ενδεικτικοί
Τ' θΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ Ο' «ΞΕΝΟΔΟΧΟ| ΤΟΥ |ΝΤΕΡΝΕΤ»
ΦΒ|'0·|(ΥΝ||Π"0
στο γκρίζο  ίκιο
Πανω από 30.000 διαμερίσματα και εξωτικό σε όλη την Ελλάδα διατίθενται από διαδικτυακέ8 Πλατφόρμε8. Τι προβλέπει για τη φορολόγηση
των ιδιοκτητών η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών :το-5
|||||||||||||Ι||Ι|||'|||||||||||||||||||||||||'||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||Ι||||||Ι||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||'|||||||Ι||'||||||||||||||||'|||||||||||'||'|||||||||||||'||Ι||'||||||||'||||||||||Ι||'|||||||||||||
ΕΡΕΥΝΑ: 0' Ε"'Μ|ἙΣ Πλ Σ"0ΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΠΤΕΡ||ί0 
τιογΣειΝ ΜΠΟΛΤ
'ΜΒ ΤΗΝ ΜΒΜ
Τί" 2004
ΣΚΕΦΤΟΜ0Υ"
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
Οι φαροι
αποκαλυΠτουν
τα μυστικα τ0υ8
))16. 25. 26