Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8ΑΝ| ΡεετινΑι. ΑΠΟΨΕ
ν ο Ο Σω 16 κιιιΔνΝοε νι·ΕιΑΣ Για τοπ ΜΑΡΞ
«Λαμπρός» ο Λόφος · Ν; Σε κίνδυνο ο ανδρας «κουβαΛητῆς»,
“θέ-Ϊ ~`_ 4
ἔ·ΣαβἔΞ=ἶυλο και ς “ ς ς 2 ψυχικά και σωματικα
ενη ι η “ 
Τεράστιο το άγχος για τον άνδρα που είναι οικονομικά υπεύθυνος για την επιβίωση της
οικογένειας. ΣΕΑ 8-9
ΒΕΜΠΟ 20-8-2646 | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6646 | ΕΤΟΣ 230 νννννν.ίγροεί|ιεε.ςι
ΣΕ °^" Η" Ε"'ΚΡ^ῖΕ'^ ΝΕΑ ΕΠ|ΣΧΕΣΗ ΑΦΗΝΕ| ΚΔ' ΠΑΛ' ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΩΡ|Σ ΛΕΩΦΟΡΕ|Α ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ
 ξ  , χ για ιογ Με,
 σε ομηρία οι Θεσσαλονικές
_. _4 ι = ρ ύ _
Λιγότερα ήταν τα τροχαία ατυχήματα κΜΝ - 
(ο · · λ Ί - - - ΜΜΜΚΛΤΛΜΛΜΜ
κα:;:;γγγ:; ;ἔτζ%τ; χγ·;¦·;ρἔγ: Υιι. Μειαφορωνι Δεν χροισιαμε ευρω'
το!) Δ£κ“π£""ῦγ""" σε όλη Την «Πόλεμος» κυβέρνησης και  να κΜ6Χ°"ς 
επικράτεια, σε σχέση με την τελική , _
αποτίμηση του αντίστοιχου χρονικού οΑΣΘ με ομηρια των επιβα
διαστήματος του 2015. ΣΕΑ 5 τών ,και ,της Θεσσαἄ0ν€κης9
καθως νεα ταλαιπωρία ερχεται την επόμενη εβδομάδα,
με τους εργαζομένους να
Σε αγωγή κατά της επίσχεσης προχωρήσει σε αποζημίωση
εργασίας των εργαζομένων των επιβατών που είχαν προσκοπεύει να προχωρήσει ο μηθευτεί για τον μήνα ΑύγουΟΑΣΘ¦ όπως αποφάσισε το στο την κάρτα απεριορίστων
ΜΒΑ ΜοΥΣ|κΗΣ προχωρούν σε διαρκή επί_ ΑΣὲ Παράἔηλα ο πρόεδρος διαδρομών' και οποία δεν
ω σχεση εργασίας από την ερ- κ. τεφανι ς επισημαινει οτι χρησιμοποιήσω ογω των κιΗ χόμενη Δεύτερα, 22 Αυγού- η διοίκηση του ΟΑΣΘ θα νητοποιήσεων.
γιόρτασε την
στου. ΣΕΛ 4-5
ΧΕ|Ρ0ΤΕΒΛ κΑι ΑΠΟ |'|ΕΡΥΣ| 0'|'ΛΝ Ε|ἩΒΛ|·|Θ|·|ΚΛΝ ΤΑ 0ΛΡ|ΤΛ|_ 90ΝΤΠ0|.8 |
Σειιιωσηη ρα ιις καλοκαιριγες εκπιωσεις
Δ|ΑΜΛΡ'|ΎΡ|Λ ΠΑ Το ΕΣΥ
Η πορεία ιης Υγείας
Μεγάλη ήταν η προσέλευση κόσμου
κάθε ηλικίας στις εκδηλώσεις για την
Αυγουστιάτικη Πανσέληνο που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. ΣΕΑ 16
κΑιΔι-ιΜοΣιΜ^ω 
ύ ά “ 7 - ε ί Σ ί _ ξ Ϊ  β _ `  Κινητοποιήσεις προγραμματί _ Π _ _ ος 7 - Δ' -' · ~- ή 4 Π ' · Ι · ζουνγιατο Σεπτέμβριο οι εργα
· ' ' . `“ ο · τ έ “ ν ·: · _ _.ι.- ζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκογια την τραγωδια ' “ ' ο· · ·  · Δ · · ' μεία. Η ΠοΕΔεΝ¦ έχει 
4 Αν και τα επίσημα στοιχεία για την πορεία των θερινών εκπτώσεων, που ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, θα Έτη ἘΒ”%ἔΒΒἔἔ 
ων παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες, οι εκτιμήσεις των εκπροσώπων των εμπόρων κάνουν λόγο για τζίρο που δια- πτἑἔἑ|ἑωυ. ΣΕΛ 5 ”
μορφώθηκε σχεδόν στα περσινά επίπεδα και ενδεχομένως με πτώση. ΣΕΑ ΙΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα