Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔιΑΒΑΣτΕ ΣτοΝ κοΡιο -· Αγώνας μετ° εμποδίων
ΓιατίαΠασφαῆισαν "Μ Ρ' _. μέχριτον Οκτώβρη
Ι Μ Στα εργασιακά Πέφτει το μεγαλύτερο βάρος της ›
στη Ν 'Δ'  φθινοπωρινής αξιολόγησης των δανειοτὡν και. 4-5
| 20/2] ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΟ] 6
νννννν.ἱαρο8ἱ.εΕ
Ι , ο γερμανικα...
κνΡιΑκοΣ ΜΗτΣοτΑκι-ιΣ Ι
Μετωηικη σύγκρουση α σ 
(και) για την Παιδεία
Ρ ΣΕΛ. 8-9
του Τσίπρα
Το Πόρισμα της Εηιτροηης της Βουλής ότι δεν
έχουν ηαραγραφεί οι γερμανικές εηανορθὡσεις
«αναγκάζει» τον ηρωθυηουργό ή να ανοίξει
πω" Πόλεμο με το Βερολίνο η με το κόμμα του σελ. 6
ηΑΣοκ - ηοτΑΜι
Της καχυηοψίας
το ανάγνωσμα...
Ώρα μηδέν - .  ῇ; , ,
για τη Ϊ ·_ ξ  «Φορτωνουν» τα νησια
Μαριν0Π0“Π08  ' '* “ εε! με μετανάστες οι Τούρκοι
›ΣΕΛ. '|8
ει-ιΑΜΡιοΝ5 ι.ΕΑουε τ
Πετάνε έξω τους «φτωχούς»
και την Ελλάδα