Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Στα άκρα με τον άγιο Χίου!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο πὁΜιιοετων ΜΜΜ   ' “Με
· 7 Σαββατο, το εν
: ¦ θεια για την ορ
0λπ π “ΜΒΜ για τουε μεγαλουε στρατηγοὐε τ . ` 
μέσα απο αποκαλυπτικε8 · 7: , ζω κο' Το ω
αφαγποει8, τιμερολογια και ντοκουμέντα! ι, ΜΒΜ
Μω.ὡιιι0ΜεΠοιιεΜω Μ8ΗΜΕΡ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΒΒΜΠ 20 ΜΜΜ!" 2018 ΔΡ. ΦΥΛ Ι.ΒΒΒ .
Ψ Ο ΙΙμ0κρ (ΠΙ ·
ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Κοροῖδἰα και για "     ·Μοαιςοβισἰ: 'Δεν
Αϊ0Εισἔε;ἔ:8' ΠΛΟΙΩΝ! ΔΕΚΑ ΧΡΩΜΑ ΞἔἔΞἔἔ ..
ΨἘ“ΜἩ ΜΜΜ το" ειναι· τον! ΜΜΜιῳ
Μ Μ" Μ' 4 Το καλα κρυμμένο απο τα απατα πόρισμα του Δικαοαιριου τας Χαγπς. : 12
Πρωτοφανε8! Μπτροπολἰτπ8 «διώκεται» για αποψειε που εεεφραοε στο εκκλτιοἰαομα
ή Ρ. . ή;
¦ Ι ι · η
ἶς› . Β Ϊ Κ
 - η Μ
Ι Ι Η
Δ ¦ χ·
με τον απο Που!
Ο γενικο8 γραμματεα8 του υπουργεἱου Δικαιοσυντι8 τον στελνει στον εισαγγελεα
Ρατσιομου επειδπ ειπε οτι «δεν υπαρχουν προσφυγεε, ειναι ολοι λαθρομεταναστεε»
ζ  <ἐ?·χ.3ιΒ ω.-¦-¦¦.Κ¦ ·¦¦-¦-¦<¦τ¦~.Μ ως  - 
Ο μπαρμπα-Σαμ Και διακοτιε8 ; ε· · - · -  :ε
ο · < Β' ΜΕΤΜΒΠΕΒά _
ΠΟΠ ΡΠβ£Ι με εκπτωσα "ο" ἡ Έ
τα κοστουμια 50% στα ντισια .    
τι δ' ιι ι  ·°·--#>=νῖ#'
του απαν ρεου των οι φοτο. . Μ , ¦ ¦ “ο
Ποιος είναι ο Ινδος ραφαις στο Συμφωνία τας αναπλπρὡ-  '
Χονγκ Κονγκ, που ντύνει δε- τριας υπ.Τουριαμού Μι;
καδες πολιτικους πγετες και δι- Κουντουρα με τους ξενοδοααιιμοαιτες, και μπερδεύει την κους Σαμου, Λεοβου, Χίου,
Κύπρο μεαινΚρπαι.“τιι ΚωκαιΛερου-Λειφὡω :ια