Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΤΣΕΛΝοΑονΝ Σε
ΤΣΙΠΡΑ.
2 Αν."
'Τ ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
 ο·κΟΝΟ ΤΑ '¦. “
ο ο Α Τ Τ |
< Μ.···Μ·7 
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Μην 
 ' ΜΟΝΟΝ
 ΑνοΤρΟΝες ΟΤΟν πωπω
- Η; Το ἶἶ_ΜῖΟΝἐΣἔ#ἐΑ
β) Το 4 «μέτωπο» Της κύπρος
| ε | ο Τ' για το Μω0Μ0
Σω. ω
 χ μ ΑΜΝΑποπΑΑνΕΜ
 ΣΔ Α
 4 Νέο ρύθμιση
; έ γ·οΤο
· η ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ληξ|"ρὁθεῳ°
Ι ' ι η ›° ἐξ ΝΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ζἩ%ΜΜ
ι 2 Ο· · _ -¦ Το ΟΙΞΣ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Μ"
.Β ' κ · νἑΠ ΣΤΝ-7 · · · Τ Ο θ κ ίν Τ Σελ
! Τ =  Ε ΜΝ] . Ο ΜΜΜ" Ο Ο ε ω
φ __“ κ _ ' Α  “ 7 ῖ3·4%ΜΜΜ·8·5% ως εξαγωγές ΜΟΟΝ ΜΒΝΕ ·εΤΑοιΕνΝ Ν. ΣΜΣ
 ' Ο. _ 7νλοςκνκλοςμεΤοΜξΜΜΠ,2Μ+ωΜ›  
“κοκκ'"^» Μόνο Το 20% Των εΤο|ριὡν <<χοροκΤηρίζΟνΤο·>> βιὡο·μες 
ΔΑΝΕΙΑ > Ξ _
ΤΟ “ΤΟΟ ΟΞΩ ΟΟο|"
του ΜελιΟΟονίΟη
Σ Ἀ ὶ .π | 4 ο  Ἡ Ρ· ΜΜΜένοντι100εκ.το22ΝηηςεῖΜος
β 1 ` Τ- _ Ο .. έ
¦ . _ “ Μ Νικο: ΜΝΗΜΗΣ ω' 22
Ο “ ῦ Ϊ  ·· ` Το 6ιοζύγιΟ
-ο .Δ · “Β ν » Τ ¦ |
ῦΜω Με κοιη νεο
πΑπεΣεΣ-ΔΑΝειΑ (ΟΛΟ Το ΣχεΔ·Ο ΠΑ ΤΟΝ εε ΑΝΑΓΚΗΣ «ΓΑΜΟ» χ συμφωνίο
ΜΜΜ" Τ' φΟβὁΤο| ΑΞΕ
ΟΛΕΣ Ο' <<Δ|ΕΥΚΟΑΥΝΣΕ|Σ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΑΑ3ΗΤΕΣ
ΜΟΣ ΜΜΜΥΛΟΣ Μ 29
Η οποΤο νεο "  
“ η ΔΥΣ ΚΟΛΟ @Ο
» Πιο ονοΤηρΟ κρπὴρ·ο οπὸ Ο· ΙΙΙ | ΤΑΥΡοΛΕΞΟ : Ο Β
Τον $5Μ στην Τεκμηρἱωση Α η ~ Χ .Ξ
β·ωοΤμὁτηΤος Των σοφῶν
Μ' Ο Δ Κ ' Ανεβοζει ΤΟν πήχη
- . Ο Ο εν|Της στην ννοησθτριωπ
 Το » 8 εκ. στο οΤΟίχημο Της νΤΟμοΤος
' Η ΕνκΑ·Ρ·Α, Ο· ΠΑΓ'ΔΕΣ κΑ| ΤΑ ΤΡΩΤΑ ΤΟΥ ΠΕΑ'. Με ΜΑΡ|Ν0Π0ΥΛ0 · 00 .
ρω1ωμεΜ νΞΞ ΝΟΥ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΡΑΜΑΝ ΕΞΑΤΟΡΑΣΕ ΕΡΤΟΣΤΑΣιΟ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑ Ἡ Ή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα