Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέο εργασιακό τοπίοRecognized text:
“Νιν-0   Σ ΙΑ νννννν.ιιιιει·ι8ιιιυι·
|(ΔΟΗΜ[Ρ|ΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟ ΛΥΓΟΥΣΪΟΥ 2ΟΙ6 - ΕΤΟΣ σου ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2ί]ὶ22 - ΤΙΜΗ Ι. ἶΟ ΕΥΡΩ
Στο τραπέζι των τριων ηγετών οι ουνέπειε5 στον ΕΕ. από το Βιοχιι 
Τρεις εβδομάδες πριν απο την Μπρατισλάβα οι ηγέτες των τρι- ρών της ΕΕ. συναντώνται στη προκλήσεις που αντιμετωπίζει η |
άτυπη Σύνοδο των «27» στη ών ισχυρότερων οικονομικό Χω- Νάπολη. θέμα το Βια" και οι ΕυρωπσΜή Ενωση>σελ. 28
 ι ι ι
ε  Μ Νεο εργασιακο τοπιο
το ΣΑΒΒΑΤΟ
σωστο Με μερική απασχόληση το 5Δ% των προσλήψεων
Ι ο Ι Ι
Φ Μονο το 4528 /σ των νεων θε "°ωωω κατανομή
σεων εργασιας με πληρη απα- νέων προσλήψεων
σΧ0λΙισΠ ΚΗ] κανονικο μισθο ανα είδος συμβασης εργασίας
Φ Θετικό το ισοζύγιο προσλή- 
ψων-αποΧωρήσεων στο 7μιινο 45.84%
Φ Αποκλείονται από τον εργασία
τα ατομα μεγαλος ηλικίας
Φ Σε ποιους τομείς δημιουργού
νται θέσεις απασΧόλιισπς › σελ. 6 Ιουλιος 2016
Ἡ σχεδιαζει το υπουργειο Οικονομικων ΑΜΜΑΝ, ΜΜΜ
Ποπ Β στο τραπεζι Μεγαλα
ρ | εκπτωσεις στα
για ατι ξιισπ των εσοδων ξενοδοχεια
 Ο Σχέδιο για επίσπευση της επιβολής των νεων αυξπ- Πεντε νησ'ωΥ
με νων Φόρων στα καυσγια¦ εαν υπάρξουν αποκλίσεις · Τόνωση της Μωρίς
Ο Δεν αποκλείεται να ισχύσουν νωρίτερα και οι αυ- ἔ;“
«Η ΛΣΠ'ΔΛ ΤΗΣ ΑΡΒΕΡΝ|·|Σ» ξιίσεις Φόρων σε τσιγαρα και σταθερη τπλεΦω νία¦ Λέσβο, κια Και καιΛέρο
. . Μ ί που έχουν προγραμμα τισθεί για τη ν 1η Ιανουαρίου · ο. εΜωις ισχύουν έως
Μῖ"Μ -0"ωΧ ιθιοωω ΜΝ ίΜ-Μ  
Σε συναγερμό διαρκείαςτελεἰ εσόδων δεν είναι τροπος, υ« Εξο|Κονο ώ κατ. οίκον» το οικονομικό επιτελείο. Αν πόρΜενσΜακπκόσΧἐδιογια
μ καιοιεξελιξειςστο σταλοςτων παν ενδεΧΟμενο> σελ. 3 γῳ"Λ0 6 ΕΒΔο ΜΩ"
2 Ι _ Ι
ΕΠ1δΟτΟυντ(11 Φορο-ελεγχοι :επερασε
5.000 ν01ΚΟΚΒρ1(1 σε ε"αγγελματ¦ες τα 50 δολαρια
γ1Π εν γ81  Ο Σε γιατρους ιιπκανικσυς¦ υδραυλικσυς¦ λογι- ϊο ΌΓθ"τ
| θ στες και δικηγορους το βαρος για την παταξπ · οι τιμές τω αργού Με·
Μου στις διεθνως αγορές
αν (1 β (1  Η της ΦοροδιαΦυγπς και την αυξηση των εσόδων °“ᾶΜΜν Μ Η( ως
Δ ·· ελ'- Γ.Γ.Δπ · Ε·- Α τ σ
·£“ανενεριο“οιειτω το “ευρωα- χὲ:ΞἔἩοἩΜἔ ἔ'ΞΞ.ἔ.ὁΜἔ?Ἡε:¦ ἄΞ$ἔ°ἔἔ? η”
ΕξασΦαλίστπκαν 56 εκατ › σελ. 7 ματοςεωνάω6τονΣππῳ επαγγελματίες) σελ. 3