Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Γηράσκει" η οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο|ΚΟΝΟ|“||Κ|·| ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.οειἘτεΠιΡοΠκι.ετ
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 /τιμο: 1,30 €
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.138
Μ Μέρκελ, στα", Ρεντσι
Ευρωηοἱοι ηγέτες
Ανδρεας Ανδρεαδης
πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
3Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η Δ|ΕΞΑΤΩ'Ἡ
ΤΟΥ Δ|Α|'ΩΜ|ΣΜΟΥ
[ΔΝΤ] «ΚαμΠανακι» για τον Παραγωγικότοτα και τον κοινωνικο ασφαλισο αΠό το γήρανσο του Πλοθυ σμού στον Ελλάδα
«Γο ρόσκε ι» ο οικονομία
Οι αδύναμες Χώρες του ευ ρωΠαῖκού Νότου θα υΠοστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες
Σε βραδυφλεγο βόμβα στα θεμέλια τος ελλονικος οι, κογσμίας και κοινωνίας εξελίσσεται ο δομογραφικο β β
σημερα στη Ν γήρανσο, με αΠοτέλεσμα, μαζί με τον ανεργία και Πα- Η  27% Μ
ρα τις αυξήσεις στα όρια ολικίας συγταξιοδότοσος, να _ Μ
αΠοτελεί ένανυΠαρκτό κίνδυνο για το μελλοντικό βιω-  ΜΜΜ
σιμότοτα του συστήματος κοινωνικος ασφόλισος. Τον .
κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΔΝΤ , ΠροειδοΠοιώντας Μ ω Μ
ότι ο γΠραγσο του Πλοθυσμού Πλοττει τον Παραγωγι- 10.000.000 Σύμφωνο με μΜ
κότοτα και υΠονομεύει Πιν ανόΠτυξο τος Ευ ρωζώνΠς, "ο" εκ"όΜε το 'ΝΕ_ΓΣΕΕ,
με τις οικονομικές εΠιΠτώσεις να είναι Πιο έντονες στις η δημογΝΦ|κῇ μεταβολή
Πιο αδύναμες Χώρες τος ζώνος του ευ ρώ, μεταξύ των _
οΠσίων και ο Ελλάδα. Η Χώρα μας συγκαταλέγεται -μα- 8 000 000 του ΠΜθΨμω,
ζί με τις υΠόλοιΠες Χώ- ' ' ων ἔσω: λογω
ςτου ευ Παικού Νο της Ου σης
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :ο στο ἔσω κινδύ- του ηροσδόκιμου ζωης
ΤΩΝ |·|Δ||(|ΩΜΕΝΩΝ νου» ως Ευ ρωζὡνΠςγ και της τουτόΧρονης
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ“θὡςΡΡ9βλέΜε θεο-000 μειω“ςτωνγενν0σων
- ΜΜΜ ΠυξΠοἩΠΙςΨ (γήρανση του ηληθυσμου)
θ^ ρανοος του Πλοθυσμου σ" Μ σῇ
μ ι ' _ . μέσα στον εΠόμενο ἐν ΠΜ" μερα
“ “ Δ , . Π . “ ΠΚΦ' ἴεγονοΡ Που φ 4.000.000 των συντοξιοδοτικὡν
, 00τ“0“Πρσ - .
κλοσο στις ΠροσΠαθειες τος ελλονικος κυβερνοσος ω"°νων κατ" Ι5%·
χ6λκ'ν0| ΟλϋΗΠ'0νἶκες για εΠιστροφο σΠΙν αναΠτυξο, εν μέσω υψολος αγερ- Με δ'ΟφΟΟ€ἩΚΟ
στην |στ|ο"λο|σ >31 γίας και δομόσιου Χρέους. Σε μελέτο Που αναρτοθοκε σεναριο εκτίμησης
στο ιστολόγιο του Ταμείου, το ΔΝΤ αναμένει σομαντι- 2000000 της θνησιμότητας
κές οικονσ ικές εΠιΠτώσεις στις αδύνα ες Χώ ες τος · ·
Ε"|"^ΕοΝ ΕΜΤ· ΕΥΡΩ Ευ ρωζώνοἔ όΠως ο Ελλάδα, ο ΙοΠανία,ιο Πορτῖ›γαλία ἔτΞΐ|βσρωσ"
ΣΤΟ «ΕΞΟ||(ΟΝΟΜ|·|Σ|·| ΚΑΙ” Ο||(ΟΝ» >6 και ο Ιταλία, εξαιτίας των δομογραφικών Προβλομα- ο" ὅ" Η “05
των. Το ΔΝΤ υΠογραμμίζει στο μελέτο ότι το βαρος τος 27%Μεγγ|
ΥΕΝ/ως Ρ” ε” ρωΠ“ἶΚοῦ Πλφωμ0ῦ Πέφτει σε ΠΠ' ο 2007 20ι0 2020 2030 2040 2050 το - μεσ“3 ΣΤΑ ΧΕΡ|Α ΤΗΣ ΕΚΤ Η ΤΥΧΗ ραΠανω Χώρες, οι 0Ποιες αναμενεται να υΠοστουν με- στο εηομενα 5 χρονια,
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ οΝοΛοτΩΝ >3 γαλύτερο«ζομιό»εξαιτίαςτωνεξασθενΠμένωναμυντικών 'σωστών η 65ειὡνκσιόνω δηλσδῆωτ0 2050.
δυνάμεων Που διαθέτουν. >5
ΟΑΕΔ: ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ό
ΕΡΤΑΣ|Α|(|·|Σ ΕΜΠΕ|Ρ|ΑΣ >1ι [ληΕιηροΟεσρο Δημοσίου] ¦80_282 εκΠερΠρ0Πῇς ΜΜΜ Η [χρηματιστηριο]
1 1 δ | 607.585 Πλήρης οιιοσχ0ληση  
ητιΡτΜι0: οι ηι>00ηιιιστ , ισ. ευ ρω Ηλ |
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ πιτ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Ι το εΚ[ρ0ἩΚΟ
ΑΥΞΑΝΟΥΝ ιιτ ιιηττ >17 ζεστο ΧρΠμα Βιβλίο
ΔΟΥ:ΠΡΟΟΕΣΜ|Α 30 Μετρο" στον αγορα Προσφορων
ΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ >6
Τον έναρξο Πις διαδικασίας αΠοΠλορωμος των λοξι- Το διαδικασία Που θα ΠρέΠει
Πρόθεσμων Χρεών του Δομοσίου Προς τους ιδιώτες, ιδιωτικος καθε μέλος Ηλεκτρονικού Βιβλί“Σ^ΦΛΡ|» ΜΤ^ΣχΕΣΕΩΝ "Λ αΠό τον Ιούλιο, αΠοκαλύΠτουν τα στοιΧεία ιος ΤτΕ. Σύμ- τομέας ου Προσφορών να ακολουθεί Προ
ΤΑ χΡΕ" "Εχω Το” ΔΕΚΕ"ΒΡ|ο >6 φωνα με μιν Κεντρικό ΤραΠεζα, οδο διατέθοκε για αΠο- κειμένου να ΠαρόοΧει τις σχετι
Πλορωμές λοξιΠρόθεσμων οφειλών του Δομοσίου το κές του υΠορεσίες Περιγραφει
Ποσό του 1,109 δισ., ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών αΠόφασο του Χ.Α., ώστε να διαΦΗ"ΕΣ "Λ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΗΝ||(ΩΝ έφτανε στο τέλος του Ιουνίου τα 5,91 δισ. ευρώ ο τα ΜΗΝ ΜΝ] αΠοσχύλΠσΠ σφαλίζεται ο ομαλό και σύννοΑ|'|ο τογρκ|Λ ΣΕ Ρ0Υ"ΛΝ|Λ >18 7,22 δισ. ευ ρώ με Πιν Προσθοκο και των οφειλών αΠό 7μ"ν0 20] 6 μο ολοκλο ρωσο του Προγραμ
εΠιστροφές φόρου. >3 ματος όντλοσος κεφαλαίων. >1 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πρεμιέρα με πρόκριση στη Μελβούρνη για την Σάκκαρη
  Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Australian Open, έστω κι αν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δυσκολεύτηκε απέναντι στη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, της οποίας επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 7-6/2) ύστερα από περ
 • Στη Ρεάλ το Σούπερ Καπ Ισπανίας
  Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάκτησε το ισπανικό Σούπερ Καπ, επικρατώντας στον τελικό του φάιναλ-4 με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, φτάνοντας τα 12 Κύπελλα στη διοργάνωση, που φέτος διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία
 • Ισοπαλία στο Μπέργκαμο για την Ίντερ
  Με «λευκή ισοπαλία» ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αταλάντα και την πρωτοπόρο Ίντερ, που διεξήχθη στο Μπέργκαμο στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του καμπιονάτο.
 • Έντονα παράπονα του Δ. Μελισσανίδη στους παίκτες της ΑΕΚ
  Η νέα εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά από τον Παναιτωλικό, δεν πέρασε αβρόχοις ποσίν για τους παίκτες, καθώς ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Δημήτρης Μελισσανίδης, εκνευρί&sigma
 • Το μήνυμα της ΠτΔ Κ. Σακελλαροπούλου για τον Αλέκο Φασιανό
  «Αποχαιρετούμε έναν αυθεντικό δημιουργό που έχτισε έναν εντελώς δικό του, προσωπικό κόσμο» αναφέρει μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά τη&sigm