Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.1113849335 λἶ ί=`κ
ί ί ί ενο ί υ ...ί
;ΣΣ τρ1τἰ ὁ1τ1φορΠ1κΠ οκ ῇ ὡμτἶ1Ϊ·ΠβτἐἡοΑΘΞκωκ ·ίἶΙὁυ ἑυθρὁλευκη
ΠΣ" 1792-3700
9 ε 2 οοο 
"ΜΗΚΗ" .
ί9Αγτ0γΣτογ 
20ί6.κυθημερίνὴ
ΑθλουκήΕφΜὁο.
Δρ.Φυλλουι8ω.
Τιμή: Μ ε
58νϊΩ3.ῇ¦ ί Βεντοεετ ή 88Ἡ'088Γ
ΜΜΜ Μ
ΜΔΖΕΨΕ|!
γ γ Πο νέος... Αολονίὁης. ονεβολε το ποωτοΒληυυ έως
τίς 5 Σεπτεμβρίου · Ανοκοίνωοη·κοτοοέλτης του
Ολυυοίυκου Με του Υφυοουονου.
· “κωυίκοεοογικἡ οροΕη 
ενος Υφυοουογου Που δείχνει νο
ὁίυκυτέχετυί Με) ΠοΒολογίκο μίσος
γιο το οοὁοοφοίοο“
“ΧΛΣΤΒΥΚ|” ΜΒ ΤΗ Μίκυ
“Σε κίνδυνο το ΜΜΜ. με την Μ
οίοφωνείη ολείοψηφίυ των ουοὁων”
ΏΡΜ . Ι · ..+ἑ3; ΕΠίουίίκΜίίοίΗίίευο
 Λουδοβίκος Κοντονἡς εξυπηρετεί
ουυφἑοοντο ενοψεί των εκλογών”!