Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΠ' ολυμπιακού γΜην ΜΜΜωω του "ωταθλήΜς απο Κοντονή
"ΠΜ σε ΝΑ 
  ιιΑο οΑο τι ιιο
ψυχολογικά τα _ ~·
ζητήματα του που ! ο
ωθούν σε τέτοιες Ό ν . ξ ο 
συμπεριφορές;" Ά Α Ι “
_ για το ιιο οοΦαιρο.
2ορΜωοΜΜὰην
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ· απόφαση ΜΜΜ!
Ν. ΓΥΡΝΑΣ
Μαιο ιωωαι·ωωω ο `·
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
ΔΡ. ΦΥΛ. 5518
Ό) θρύλος_ξονοβρίοι(ει τον (ολο του εαυτό!
' “5. .
! 9 _.,
/ΉΠΕΜο ζ 
” · «Έγινε Γ
 το πρώτο ' '
«Φακός Φανελα»
3 Πολ ὐτΙμ 
Φ. ..
¦ γ ω .Ψ ·
κύριος , . 
Α“οΦαωΖωΑε ά, Υ Μὴ  ' :ο
(κάποιοι) και ,· _ _
διατάσοουμε£. έ “'ρχ°9 °Τ° Ι(ε"ρ° ° |(°|'ΠΙ°°° (ἔἐ%Ή% 8%
Το ΠΗΡΕ "ΑΝΩ
_ Πριμέρα και γ
ί Καμιιιονατο κανουν Ο Στα χέρια του πλέον η
7 σέντρα και βαζουν... διευθέτηση της διαΦορας
Μα στο κουαονι με τους Άραβες Με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα