Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Σχέδιο άλωσης της Ελλάδος!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο αιτολαυστιυοε Γεώργιοε Σουρίι8 σΧολιαΖει (καθε Ημερα) τον 0λυΡπιαδα!
1 3;;  τα .τι ο   _7 ,_  “Μι ω Η «δημοκρατία» ἔεφυλλζει τον «Ρωμηό» με αῷοομῆ τα 120 χούντα απο την αναβίωση των Αγώνων στην Αθήνα το 1896. : 25
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ '
Τα ανυσὡματα
είναι τωρα!
Ποαγματικῆ βόμβα αποτελούν οι αποκαλύψει; της
ομάδα; ΠΟ Μ για τον ού
°ΜεχειαοηΜ.9
'ωὁεευσωΣω 8·8ισ.ε Ετοιμα2ανται να κατααΧεααυν ειναι -. η¦-¦.¦-.¦-φ¦ω¦.-¦¦¦¦-.¦3 τα
Δ 0ι-0ΦεΙλἑ8των 5 δια. θ απο σε καταθεαει8!  ·  "ΔΕΚ0'ΠΡ08ϊ0ΔΠΡὁσιο ΕπιδροΜσαςῳαπεἴ£ςαποΜΜωΜυςΜΜΜωΜι ιΜΜ@· Π  '.
Συνταρακτικε8 ατιοκαλυψει8 στα 2.500 ατιορρτιτα εγγραφα του φιλοσκοτιιανου
κερδοσκοτιου Που διερρευσαν αιιο Χακερ στο διαδικτυο και δεν εΧουν διαψευσθεἱ
ιιἔ¦ἔ¦αυτιτΜΜ
Μουσικα αν·
πιτ τακακια
Η ΧρηματοδοτΠστι του ΑΙΠετιε Ριτσα
τι «αγωνια» για το φιλορωσικῇ σταστι του
ΣΥΡΙΖΑ στα διενεετι με την Ουκρανια
και το «φακελωμα» ευρωβουλευτών σου
- ττἰστευαν οτι μιτοροὑν να Προσεγνισουν
.'·-ι
30 Αυγουστου Η ΝΔ ἐπὶ Τεραστια κενο 
ομαραθὡνιοε ΠΜ σὲ; οδὸ ακομαστο | έ' Η
ο για τιε αδειεε . ματωμενο τιαΖλ ` 6 .  .
¦· ι . Πειραιω8 στον . ν  Η ο
__ Η· Υ· ττιεττιλεοραστιε ο ιθ (382' ττιεΑιγινα8 τ ` τ· η. ἐν,
Ματαεα.κΔιιττΜιαι Π“ωΜΜς“ω Ρ μ “ ΜΜ“Μ“Μ . ι '1η ι
ρα τους οι εννέα υποφτὶφι- "9Ρελθὸν Π Συγγρού· Η “γο- χρσντι και ο πατερας ως. Γιατί
οι που θα βρίσκονται σε δια- λ“ζ'°" ΜΜΜ* "ΜΜΜ" παραΜθτικε απο Μωρος
χθες στα νέα γραφεία της γ · · · ·· ·
στο Μοσχάτο. · 8 οΑλ^ΜυρἑΜ 46 - · · ο ο
Ο Παναγιωτης Μαντηξἐαι οῖΠαυλος Κα;
γὲσλἡς κατέκτησαν το Χαλκινο μεταλλιο Δ . . _
' στόἐ4'ΖΩ Με ιστιοτιλσισς στο Ριο. · 30 4 ΜΜυς Χωρους' 6
  Λ; Προγραμμα για ανέργουε με εΕσωρΙι αιτσσΧοΜσπ και τιμεροΙιἰσθιο 18 Με 21 Ο ο;