Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Χωρίς αντίκρισμα οι μειώσεις στις επικουρικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ . ;»>;:: Φ
η *  ΜΕ ΠΡΕΜιΕΡ Σ
'- ` Η Ύ _ _ ὲ,Ύ ΣΕ|ΤΑΛ|Α-|ΣΠΑΝ|ΑΕ
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΦογΝΤΩΝογΝ ΤΑ ΕΛΛΕ|ΜΜΑΤΑ
1445 ΣΤΑ ΤΑΜΕτΑ ΠΑΡΑ ΠΣ ΠΕΡτκοΠΕΣ
Χωρί5 αντίκρισμα
ο' με|ὡσε|5 στα εΠ|κουρ|κέ5
λ Χ ἴ 7 Η 'έ Μ? “Η
Ν η “ ~ η Μ ¦_
/ χ Τ ΠΡΞΜ·ΕΜ·τκ ΤΜ >- ω Μ 'ΜΑΜ ,ε
Χ, ν ειπα: ΕΔΡΑ: ' Ι < λ
Α ΑΠΠΣΤ0ΛΕΖ Δ
Παρασκευή Ί9 Αυγούστου 2016 - Αριθμός φύλλου 1496] - Τιμή 1.30 έ - νννννν.ε|εΠΗεΕσεινρσ=.εΕ
χΑΛΜΜΛΜ ' “
. “·.“ατ“Η4τΜ““
ΜΜΜ ΤΖ χρόνια
με τα κύματα τα
Το ΚΛΠΞΛ0 ΤβΝ ¦;ἱ1¦"αλΡΟἩ|ζ(ΩἩ ῖ-ῖ'Ξ'ΩΕ'ἔὸἔ(
0ΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ Ιτ300
«ψ^^|Δ|»  Γ|ΑοΣοΥΣΠΑ|ΡΝ
ΝΕΑ ΕΠ'Κ0ΥΡ|ΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ'
ΣΕ 250-000 ΣΥΝΤ^Ξ|0ΥΧ0ΥΣ ΣΤΗ" κγΒΕΡ""Σ"  
με μικτἐς ατιοδοχές ανω των ΣΧΕΔ|^ΖογΝ κ^| ΝΕΕΣ '"ΣΞ“ἶ::Μ 408
'|.300 ευρώ αλλα το «ανοιγμα» ΡΕγΣΤο"ο|ΗΣΕ|Σ οΜο^0ΓΩΝ Πο -62
του ΕΤΕΑ θα ξεΠερασει 50·90 ΕκλΤοΜΜΥΡ|ΩΝ ΕΥΡΩ 39] 325 
τα 550 εκατομμυρια! ΑΠΟ ΤΑ ΑποσεΜΑΤτκΑ  Με
276 243
.~ ἔ ' ' · ῦ _ἑ γ . ν :ί ΠΙ]2'ΪΜ[_ΤΉ ἶΣἱἶ^ΪὶΨΙίῖ~Ε']Ϊἶξ] ἶΤὶΞἘΠΣἶ[]Ξζἶ.]ἶἶΠ ΤΗΝ Π.ζΓ]ΪΪἶ[ωΠ“ή~ΌΠ[ἶ©ἶ]Πῇ
 ΤΡΑΦΕ|Λ ΚΔ' ΜΗΝΥΜΑ Πλ ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΜΜΜ! ο
¦ τα 0Μ|λ0ΥΣ ο
ΑΠ0 ΠΑ0, ΠΑΟΚ; ο
 [νίκη πρόκρτσπ8 τί:
ΕΜ· γταΥ0λνμΜσκό£
Από Πντγμό ο θανατος
της 5χρονης κατ
του Πατέρα της
στην Αίγτνα
ΕΔΕΜ. 'τῷ μ
ἐἐ ¦ ο] ζ ΞΠ ' _ | ΜΑΖ|κΕΣ κΑΤΑΑ|·|ΨΕ|Σ Γ|Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ|Α|ΑΔΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ζ]ΣΕΛ|ΔΑ9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα