Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σε "διακοπές" το ΧΑRecognized text:
 ΗΕ ΡΗΣΙΑ 
|(ΛΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(0Νί)Μ|'(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΛΛ - ΠΕΜΠΤΗ ΙΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ?()Ι(› - [Π)ὶ 090 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2057!
ΤΙΜΗ Ι,5ί) 'ΥΡΠ
 7 _ ί Ό τι > Με. ¦_ '
. γ γ '_ - Ρ 7 7 | ' , _ Η ι
. γ γ · κ ς
τ 4. Κ. χ | ' .λ
«Η ΑΣΠ'ΔΑ ΤΗΣ ΑΡΒΞΡΝΗΣ»
Μ'··Μ.| ·Μ·ΜΠω·Μ-ω
Προσοχή στα λάθη
Κλειδὡνε1
σήμερα
ο λογαρισμός
για τον ΕΝΦΙΑ
Ο Στην τελικη ευθεια η αποστολή
των εκκαθαρισττκών σημειωμάτων
Ο Στο τέλος Σεπτεμβριου η πρώτη
δόση. Ποια κερδιῖουν ποιοι χάνουν
Εως το τέλος Αυγούστου οι ιδιοκτήτες θα μπορουν
να διασταυρώσουν τα στοικεία που θα έχουν αναρτηθεί στο ΤΜετ και να προχωρήσουν, εάν Χρειαστεί, σε τροποποιητικές δηλώσεις > σελ. 4 - 5
Εκκρεμεί δόση 2.8 δισ.
«ΜὰΧΠ» με τον
Χ ονο για ΠΙ νέα
α τολόγηση
Ο Στόχος, να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατόν
Στοίχημα, η αποφυγή παρατεταμένων διαβουλεύσεων. γεγονός που θα απομάκρυνε την καταβολή
της νέας απόδοσης. Στις 29 Αυγούστου εξετάζεται
η πρόοδος στο ΕατοΨοτκηιεΟτουμ > σελ. 6
Ερευνα Νίε|8οη
Ουραγοί στην
καταναλωτική
εμπιστοσύνη
Ο Η Μόδα ειᾶε τη δεύτερη χειρότερη
επτδοση στον κόσμο το β' τρτμηνο
Η διάθεση των καταναλωτών να ξοδέφουν εμφανίζεται ιδιαίτερα μειωμένη, λόγω της υψηλής ανεργίας, των μεγάλων φορολογικών υποχρεώσεων,
αλλά και της αρνητικής ψυχολογίας > σελ. 12
η. .¦
το ΣΑΒΒΑῖ0
Με μηδενικό όγκο κλείνουν καθημερινά δεκάδες μετοχές
ΣΒ «δ1(Ι1ἰ0Πές» Ϊ0 ΧΑ
Απουσία ετιενδυτὡν-Στο ναδίρ οι συνολλογέ5
"ΠἈΠ' Πω, '- , Η θερινή Μη «κτύπησε» το ελ° Σε Χα σ!! 9 ϊΖ| ο  3" Η ληνικό Χρηματιστήριο. Το ενδιαφέρω στο ΧρΠμσΠσωρΙο τον Αύγουστο Μπορω ροντων επενδυτώνέκειυπσκωρήσει
° Η ΠΜ 1ω_ του0ΛΠ αισθητά. Ενδεαττικόείναιότιοτζίρσς
καστ. ευρώ κατά τη Χθεσινή συνεδρίαση ήταν
στον ΠρΙθ|1ό ΜΟ- μόλις Ι3,8 εκατ. ευρώ, ο δευτερος
λών Ἡ" αγορά μετοχών καμηλότεροςτου ετους.Ηπτώσητων
| , συναλλαγών δεν περιορίζεται μόνο
° Η £λλ£|ψΠ ενδΙαφερ0- σε μετοκές μικρών εΙηΧειρήσεων,
' αλλά αφορά ακόμη κοιτα χαρτιάτων
ἔἙ[Ψα $ΙὲἔεΙ ίμια! σωμα Αποτέλεσμα είναιναυποω] Χῶρσυν σημαντικά και οι αξίες των
Ι μετοχών. Χθες, ο Γενικός Δείκτης
° γ!" α?ωαμψΠ έκλεισε με απώλειες θ,8δ%, στις
από τον Σεπτεμβριο ΜΜΜ "κ 587,49 μονάδες>σελ.9
Εντος των στοχων οι εισιιράξεις, λεει το υπουργειο ΜΠΕ" ΜΜΜ"
Αναζητουν εσοδα ^ι50·βοτερη.
, χωρα η Ελλάδα
25, 1 δισ. σε 5 μηνες στοντκελ
Ο Μεταξά των Μ της
θα Με' ο· ΜΜΜ το εε 'Ι Μ ω' "έ Μ
Ἡ 816 ΜτΜΜΜτ
το - 1.8ωεω 1.8ω.ω 1'7ΜΜ ΜΜΜ” ΜΒΜ"
1.5 - 3 Ο ΜΒ Μωσαϊ_ ρα κατέχω στην αρθοω ΜΜΜαναΜω
0.5 - και στο πω τη 12η
Μ Δ  : “ ' Στ·ςΚυκΜδεςηι1ἐσητ·μήτης
ΕΝΦΙΑ ΕΝΦΙΑ ' : αμόλυβδης βενζίνης είναι 25 λε9"Μ" Ξ (Δω Ξ ΜΜΜ Ξ ΜυψηΜτερηΜτηνέσηΜ
ω  Μ νελλαδική ενώ η αντίστοιχη στα
Με  ΜΜΜ 7 . Δωδεκάνησα15λεπτατσλαρο.
' ' ' Στελέχη της αγοράς αποδίδουν
έ έλλε
Αγώναςδρόμουαπότουπσυρ- κθοὐνέσοδα4,θδισ.κατάμέσο Πουργείο Οικονομικών, που 
γεἱο, προκειμένου μέσα στο όροκάθε μήνα. Σφοδρή επίθε- διαβεβαιώνει πώςδενσυντρέ- σως Μ > Μ 8
επόμενο πεντάμηνονα εισπρα- ση εναντίον της ΝΔ από το υ- κει λόγος ανησυκἱας › σελ. 3
Καποδιστριακό και Αριστοτέλειο στη λίστα με τα 500 καλυτερα του κόσμου Με 27