Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΛΗ ΕΠ|ΤΥΧ|Δ
  ΜΕΓΑΛΟΣ
ΑΡΟΥΚΑ ν5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥ ε Με ΟΛΥΜΠ|ΔΚΟΣ
?λ + ΠΔ|Ϊ[ ΥΠΓΥΟΥΝΛ ΚΓΟἴΔ ?λΟΠΖ37777 λ ΔΡΜΟΑ|Οἶ ΡΥΟΜ|ἶΠϋ ΜΟΔ
ΙΒΑΥΓΜ'ΌΥ
Μό· “ Σ ` 7 ”Παικνἱδια”
Καθπμερινπ ο ' ε ν Ζ . Κ μ ε έ 3 '_ γ. Μ Η; ἴΠὁ ΡΡἐΕ6Ρἶ
ΑθλιιιικΠ _ 7 κι· ¦ι › / ι ι 1 Δ .ναραπανηιη
ΕωΜσ·Μ ο· ~ . _ ι. .ρ και παικτες της
~ “ 7. 4 η ·“ἶΑραίικα“· Με μια
Φυλλου και.
Τιμή; Με ο . ` ` χ ` . ή -ἰαλλαγῆ σιην Παω _
·Ἐ αι Παρισγἀλοι Ρ
μαπα."
Η. ΜΜΜ", Μ”
Οργιαιιένη ανακοίνωση Ολυμπιακού για ιπν πραξικοππρατικὴ
πρόθεση υφυπουργού και "υποβολέων" για αναβολή της 8υροι
Μενα! · “θέλει να τιναξει στον αέρα το πρωταθλημα και την
προσπαθεια της Εθνικής” ·
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
`·Ἡ | .Μ
η » 7 Ό Ἡ Η :ο “Μιλ-Ψ: Μα ύ ρεφ. β ξ _ 7 ι ι ι ιι
ΚΟντΟνἡς σΠμΠἰνΣ1 ΜτΠΟτΡΟφἡ του ο' Σ 7 : Ο θΡιιλας θελει να Βαλει τις Βασεις για ¦ ν ι
ΠΟὁΡΟΨΠἰΡΨ ' ΠΟΙΟΙ ”ΥΨ (Η ΜΜΜ : 7 7 ~ ι' αρὁκριαη επί της Αροὐκα και α ΜΠἑντο θέλει"
ὁημοοιας ταξης κα1ααφαΛΣιας; ἴ Δ ' 7 “ εοΠὡ'οὁἡΠο[ξ νὰοκΟΡ . ζ  Αν;; Ξ ` Κ Η π α .7
αφ. “η ω7 μι Π
 <- Λ - 1- ι `η.ῖ
εμ” ` να χ χ α 
. ` ιη(χΞ“ῇ
λ' .Τ '
πιιαπιΕιιπιοπυιιιυιαπιιοΜπικοκιυκυκι .  = “ .λ ιζιι>κιοΡοποιιοι
Με ΜΡ" ΜΒ  ·- 
κανανε:
ππιιιονι
ΜΜΜΜΜΜΜ
Μωαπ·πωΜ·Μ
·ΜΝ'ΜΜΜ·ζΜΜ