Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΙΑ ΕΒΑ°ΜΑΑΑ
ο ΝΑ ΑΑΑΑΞ°ΥΜΞ
ΜΑΜΑ: ΤΗ" ΕΙΚΟΝΑ»
ο ΜΜΜ ΜΜΝτο Ξεκαθορισε παντως οτι
ο θπυμπιοκος ήρθε στον Μοναπία .ως ο" ειναι
για να κανει το πρωτο απο· εοκοππ ιι οποστοπή μος
Μακ - ετοιμα ΜΜΜ· ο ο τίτπσς του Μεσοι τα·
σπα τον ·ΜΠ·Ν Μ π Η" μεταφερθεί σε εμας και αυτοματα
"ΜΒΜ Η' ανθό 'Ο "Ν υπορκει και οντος ο Η απο" παίζει
ασκούμε πως ΜΜΜ( · κοπή αμυνα. αφήνει τον “ΜΜΜ να
Μονο” να οπποτει τεπεΜ παρει τπν πΜΦωπιο των
π εικονα ο!" σ· ΝΠ !Μ““ κινήσεων και να “κτυπήσει' στον
ο Μ ΜΜΜ στον ΠΜ!" αντεπίθεσπ ο ΜΜΜ· περή0οσπ και μετα θα ακουω τον Φ" που Μαιου τον οποιοονο να σουΜουιιε ΜΜΜ· μπακο και εκει να κανει με
Μ "ὰ" "Κ ”8€ "Οζ Ο ε'Μ το ανετα αυτου του
σε μια παρω" καταστοσπ εξαιτιας "Μονωτων “παω προπονπτὐν·
ο 0°Ρῖ°ΥΠΗ¦
Δεν προπονήθπκε κθες
ο οιεθνής μέσος πανω
ενοκπήσεων στήν ποσοκνπμική ο κινήθπκε συντήρπτικα και αν σον Ξεπερασει τον τραυματισμο του.
τοτε θα επιστροτευτεί
ο πο"
'ΤΩΝ ΣΠΟΡ . 
Δ/υτιἰς: ο. Νικαῇα'ίδιις ' “'
Διευθυντής Συντοξεως: ΠΡΑΤ0ὶ ΜΑΚΡΗΣ ί Ι 30 Ε )
ΠΕΜΠΤΗ '8 ΑΥΓ°ΥΠ0Υ Με Ο ΑΩ. "8034 '
ο προεορος του
σπυμπιοΜ Μ'έΜτ ΜΜΜ·
“ο Κοντονής και
οι υπομοπείς του...
Με μια σκππρή -οππο και οποπυτυς σικοιοπονπμανπ- ανακοίνωσπ¦ π Με θπυμπιακ6ς
τοποθετήθπκε στις ·οιορροες· περί
αναθοπής Μακ του πρωτοθπήμοτος
ασκείς σοβαρός σετ θἑπει
να εκει σκἑσπ με το
επππνικσ ποσοσΦσιρο·
·πκστσνοιιτες· και σαντιαατικες· κοροκτιιρίζουν τις οπο”σεις κοντονή οι πειραιωτες. υπενθυμίζοντας μεταξυ απο"
το νεποισποίπσπ που υπέστπ το ποσο·
ασοιρο περυσι με τις οιαρκείς αναοοπες
στον “πιο του καποιου
ισα ισνπθουμε πως νιο να προστατευσουμτ το
ουμοτροντο μας· ο οι αρυΜπευκοι· τοπον
οποντες προ των ευθυνών τους. προανοννεπποντας νομικές ενερνειες σε περίπτωσπ που στν
τπρπθε' το κρονοοιανρομμα τπς Σουπερ Μνκος
ΜΠΕΝΤ0
| τοΜΜΜΜΜΜοΜππΜ“ιε·ιΜοιΜιοτΜ|
Φακο είμαι απόσα!” και
αυτο είναι ενα απατα· που ι· ποσοτητα·
στπνκσοὐραΜ οι· Μοσνείναιαννωστα σε εμας ο Είναι Μικτή νιο οσους στν
ασκσπουνταιμετοποθοσοαιροοΝΜσε
μιαεοοομοοαμετοννεοπΜονπτή στν ·.
μπορουν νο απαιτουν και ποππσ προ· ι
νασαι ο Μας περασε ομως τις Μύτες 3
του ΜεςοΜοπες μαςτιςουνομεις Ε
που· να ΜΜμ- ο· '
κασποτ πικιο
ιπροεορος προυκοι= ·ῖίποτα
σετ είναι αΜνατο ο 'Βουμε
μεναπσ κίνπτρσ ο θα προσπαθήσουμε νιο το κοπατερο·
ΜΡ' κουτι" στο ΜΜΜ-6
'οΜυτοσσ|: απατα νο νίνω ωρας
τπς ιστορίας του οπυμπιακου και νο
κεραίας· Μήπως τίτπους ο Είκα και ωπες προτασεις. Μια και· νο παω στον
οπυμπιακο που εκει νοοτροπία νκπτή ο
παπα σωστή στον το” τπς π προσκο
ιιΕΧ°'ΜΕ ΕΑΑΧ'¦'Ξ¦
Π'°ΑΠ°'"'Ξ:··
ο πννκοπετος τεκνικος τπς ήμουνα.
πίτα παταω εσπευσε Μις “Μερα
σνομπ νο Μωαβ· το οντος του ρώσοι
στον Μπήκα
αν “πω να κοροίοεοουμε τον κοσμο μας ο
οι πιθανοτπτες νιο νο κεΜσουμε είναι
επακιστες ο απεναντι μας ακουμε εναν παρα
πιο ουνοτο οντσιαπο ο με εευπναοο στο
παικνίοι μος θα προσπαθήσουμε νο ασκοπα
σουμε σ.τι μπορουμε.
.ΜΜΜ Τοπικιιανς πι" οι παίκτες του
θπυμπιακου ο Δεν τεμ· πως θα κατεβασει
τπν Μα του ο Μπεντο. νιατί είναι μοπις
μία τρωω στον επιασε ο είμαστε
προετοκιασμενοι νιο απο·
ασια ιο πως
Μἔ=“ωωἀε τον Ο"Ω¦Μ'|0"| ι·κοπ
πονπτή μου ο ο σουμπιο· "Η τον "σουπο μπεντο το αιτουυενο.
Μ? εκει τον πρωτο πονο νιο απόσα επιοι οι ωρυθροπευκο· να προυν οικτυο
κ ς °"¦ω . "εμ ω και το εκει πει επονειππμΜνως στους παίκτες
τἐ=τνπ=ουμε τις πίνει; αθα- του ο ιιοπ=°κΜΜο που θα παιξει π προο· ¦¦ι. το. Μνομετουςντ ιους
”Μα ΜΙΒ μ ς ρεπορτερ
ΔΥΟ "ΜΝ" "ΠΩΡ'Μ·|
ο πρωπν νκοπκίπερ του πανσι2Φι2ΜΜ τοπικού παθω ΜΜΜ
οι .αποποι- κοι ο πρῶπν πως.. τπς παρι'·'¦ ποιοτητα: σος και του πουθρακικου
Δυνατή στο νήπεσο τπς ΖΗΝ· αναμενεται να Βρε·
π των" ο τον περσινή οσον οτπν ενοεκασο των
σεων. που είκε τπν ίσια ·ορουκουενοω
ομαοα. κεραια τιιν Μπεν0ἱΜ. ”τα πτυκή ισα π “κ
παπίο με τπν Μπραν”. ”Μ “κ
ενω ιι τπορτιννκ με "ή” Με
πωσ κοπο του" με κ" " ΡΜ
το οποσ ιο-ιι ΜΒ· Η· έ ¦
Μτικο _ .ι 8
απο το ποπιω τ ο ν.
Χωρίζει ο ο
θίνταιτς
Γροοει ο σπεστοπμενος του αοστοτ· στήν
Μου" ΜΒΜ ΜΡΒΜΜ ίσεπ·οες ιε. κι
οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ του παίκτπ και της Απ
Νασρ “εθαπαν στα μέσα· τον οπυμπιακο και ανέβαιναν
την προνραμματιαμενπ για Χθες αυτή του
ιιπ¦ΡΜ'πονΗ¦ Η· τα
απο" μεταΞν τον». ο Ηπνες τπς κερμθροπευκπς· Με ανεοερον κθες πως αναμένουν το
απστεπεσμο των σιοπρανματευσεων του προζιπιανου
με τον ομαοα του. εκαροζοντος παραππππα τπν
αισιοοοτία τους ότι το θεμα θα τεπειῶσει
συντομα
καμπ: πεο¦"'ΚΕ¦ ΕΝ°Ψ¦'
ΜΜΜ ο Η προθεσμία
νιο μια αππανή στα πίστα
παικτών “σου ππει σο
εππεε τα μεσα
¦ΦΑ|Ρ°|'|°ΥΑ°¦¦ Ι
«ΕΑ-Ω ειπα
οχι Στο
πεταει»
ο κοσυτς του οπυμπιαου ετήνπσε Ί
τπν Μ του: ·Για μενα θα ήταν
παθος να αποκτήσουμε ποατπ νιο τον
πιθανοτπτο τραυματισμου ο
ιι οπήθεια είναι πως Νπομε να παρουμε αρκκα Μο Μπαρ" και
είκηιε στο" τον ακα.» θυσιτ ο κήπο
απο το στινμή που συΜπσε ο πριν
απανταμε σκεπτικο ο αν των· να·
ο ουσιτ θα παίρνανε μασουρα πως
παίκτπ στο 'ο' ο ειναι θεμα αστειοον
και ποπ" στπν ομαοα·
ῦ Ώ. Ό ι
· _. Υ .¦ς
ο τοαιι›απανποτ
Α"°ΛΜ ΞΜΠ'ΠΟΜΗ ΠΟ
¦ νπικο εκει ο προπονπτής
. . , των πρωτοθππτων. όπως
^ πωπω στα κθεσινή
πρωτπ προπονπσπ τπς
ομοοας στο ετσι πιο μας
είναι σπμοντικο που εκουμε
τον ίσιο κορμό. που εμεινε
ο Βοσίππς Σπανουππς. που
υπονραψσμε τρίο παιδια τα
οποία ήρθαν να κοπυι·ουν
καποια κενο που είκομε και
μαζί με τους υποπσιπσυς
Νήσοι· να φτιαξουμε ένα
' σωστο συνοπο ο είμαι
που ευκσριστπμενος με
τις κινήσεις που ενιναν·
Μυστικα αιτίου μια Μα
κ π ή ο ιι αποθεραπεία μου ήταν
- _ όποια και πιστευω θα το
ι Δ ” ` Μι μου σαν θα τυποι' τππιιονΜε πιο μπειτε Μ τ ΜΜΜ' “Μα
απο· Μ και να ππναίνουμε Βήμα·θήμα ο
οι ατακα· μας είναι πωπω.
ΓΚΡΙ": ·ΑΚ°Μ" Ωω το 'ΑΜΘ' τον Μ°'Μ' στο ματς με
οι νίκετ μετρο" σωστο- τα Σιένα ή” απο τρίο κούνια ο
κι» ατος. που έχει το· που σε μια Μο υποτ- πιο·
και το συστπμο τπς Μ Μ" “μωρα
Ξυρωπινκθτ και πούμε· να πόντους και να Με· αμυνα·
κεροίζουμε απο τον σρκή·
ΓραΦει ο ΓΙΑΝΝΗΣ Φ'ΑΕΡΗΣ (σεπί6α ί)
ΜΙΑ ΝΕΑ
ο θπυμπιοκος στοα οποσ· να
αφήσει πισω τον τοποσ· τπς καυτα
και να μαπα στέρεες Βασεις για τπν
παρουσία του στους ομίπους του
πωπω· πινκ
ο... πσνπνταρπς και π πρωταρα
οι ·ερυοροπευκοι· συμππήρωσαν φετος
τπν πεντπκοστή σεζόν τους στο ευρωποίκα καποια. νενονος που τους κααπο ως μια απο τις πιο εμπειρες ομασες
στα ·νπροια· ήπειρο ο Απέναντί τους
ενας αυππονος που εκανε ντεμπούτο
στις οισρνανῶσεις τπς Νεο· μοπις πριν
απο πίνες εΒοομοοες. οποκπείοντος τπν
οππονσική 'Ξροκπες
Η "Ρ¦Μ|¦ΡΑ
το' μπεν"
κεντρικο προσωπο τπς αναμετρπσπς ο πορτοναπος τεκνικος
των πρωτοθππτῶν επποοας ο
σκι μόνο πανω εντοπιοτπτας.
που και επειοή κανει αποψε
τπν πρῶτπ του επίσπμπ
εμφανισπ στον πονκο
του θπυμπιοκου
ΓραΦει ο ΓΙΩΡΓΟ: ΧΑΛΑΣ (σεπί6α '5)
ο Τα πωπω του
Γιαννκ. ο ψαγμένος· καφες και το
παρκέ του τε· που αππαεε σου· με το νεο
Μ ΠΚ οιονΝμμΙσ··ς Ο Ο °ΜΑΜ°Μ
εεκίνιισε προετοιμασία με ι, παίκτες ιο Δροσια·
πωπω θα ενσωματωθεί στο Μέτσοβο) και
σήμερα το ιιρονραμμσ περιπομρσνει
τρέξιμο στο Ρεντπ
ΣΗΜΕΡΑ
"ΑΠΑΟΗ-ΜΚ0¦ Π"Ρ°'Μ"| ο Διαιτατής ο 'ιστθον θοντ απο
τπν ουνναρία ο ιι σεντρα στις 9.00 μ.μ. τη
απευθείας ωτΜ
απο το οτε Ν τοστ· 8
ΜΠΑΚ" "ΟΝ"
- παοκ ο Διευθυνει
ο ισραππινος πιραν Μινι
ο Το ποικνίοι θα ξεκινή
σει στις 7.00 μ.μ. και θα
μετοοοθεί απευθείας
απο το οτε Η τσοκ 7
Ο ΣΕΛ'ΔΔ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα