Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και σΤα ιΤερίΤιΤερα Της Θεσσαλονίκης
@ιαειιοιιιι
'Ἡ ΜΜῳΚμ |  
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΗΣ ΧΛΛΚ|Δ|Κ|·|Σ
Προκήρυξη 4ου αγώνα
ορεινού ΤρεξἰμαΤος
<<Ξε Σκουρια Ζω»
ο σΤο 'Ορος κακκαβος
, σΤη Μ. Παναγἰα
4'10'16 -›9
Το 50 ΑνΤὁμωμα Διαψεὑδει Τα σενὲιρια
Μουσικών Τσ|Πρσς¦
ΚαλλιΤεχνών ν .
ορμὐΜς ΑνοηΤος οποιος
19&20 Λιιγοὑσ·Το_ι;8 σκεΠΤεΤα|
Τώρα εκλογές _Ν
Αι-ιὲινΤηση στον ι-ιρωθυι·ιουργὁ
ΝΔ: Μὁνη λύση οι εκλογές
Ελιξἰριο
μακροζωἰας
Τα μήλα
- οιλλὁι με Τη
φλούδα... 912
Το Πολεμικό ναυΤικὁ ανοιγει Τις Πύλες
για 30 φορους ανα Την Ελλαδα
Θεσσαλονικη - Χαλκιδική=
Ανοἰγοιιν Τις ι·ιὑλες Τους
οι Φοιροι μας!
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ θ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα