Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Κοροϊδία χωρίς τέλος με το ΕΚΑΣ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_,>_ , ' Η «δημοκρατία» ἔεφυλλζει τον «Ρωμηό» με αῷοομῆ τα 120 χούντα απο την αναβίωση των Αγώνων στην Αθήνα το 1896. : 24
Καγκελαρι και “ “
Χορο8 Ζαλογγου
_ι.:-_ε`¦1 .ο -->“-__
0 απολαυστιΠο8 ω Γεώργιου Σουρἰι8 σΧολιαΖει (καθε Πρερα) ταν 0λιΙρΠιαδα!
Ενα ιδιότυπο κρυφτούλι αοχίζει να παίζεται παλι με
αφορμή την εεέλιἔη των οι
· Μὰεια στη σελ. 9
θ Τα Με Νασαι
ΑἱφνΠ8 οι κερδοσκὁΠοι Οι 3.737 ανεργοι'Που
αγαΠΠσαν Παλι και π Μ  θατΠασουν για κτὡ μὴν88
τα ελλΠνικα ομὁλογα! ι Ν ΜΜΜ ΜΜΝΜ:ΜΜΜΜ δουλεια στουε δϊιρου8
ΑνκΩαΜτσΜΜΜκΜ
χΜΜλιασγΜς· '4
αντιλογίας υλοποιεί τις επιθυμιες του δισεκατομ
μυριοὐχουπυποψπφιαπροεδροςΜΜΑ.Τ:ιΒ · ' ο ` 
 ...το
Σοκ για 2 5.000 ΧαμΠλοουνταΕιουΧουε Που Περὶμεναν να Παρουν κατι αΠο αυτο Που εΧαοαν
κ' Ρ σι 
χω"|8 
"8 Τ"  
Κατρουγκαλοε:Λαθοε καναμε οταν εἱΠαμε οτι τα Ποσα θα εΠιστραφουν ΚΜ ο Η | " Η"
τον ΣεΠτεμβριο. ΕπρεΠε Πρώτα να βρουμε τεΧνικΠ λυοΠ με τιε τραΠεΖεε Χ" Ρ ΕΥ Ε|
  (Μ αν) Π δω Μ  ΠΠ ΠθΥΜΕΡ|(Β
ΙδΙὡῖ88 θα -- Υ - 0 Στ. ΚοντονΠ8 '  ~ -- -- κ . Πε ω 188 . Ι ' · 3
«Παιεουν ”Γ __ “ 9 200% ἔσω αναβαλλει τΠν  γ
μΠαλα» · ' - εναρΕΠ του  " “· χ
 «ΠΠΪΡΙΚΙ0ΙΙ8›) . Μ ι Η | ή | Ι Η" στο ΟΑΚΑ .  του Μ Πεμ ου ΠρωταθλΠρατοε γ _ . κι
“ Ειλπμμενπ τι αποφαση του Αβοπθπτα αφησε τα 
Πα αχω οὐνται “ ΔΝ· “σι-ΜΜΜ“
ρ ρ ` ιΜ='ω“ ·· Την ώρα που εκστσντσ6ες Χι
γισ εκμεταλλευσπ Μὁε . υφυπουργού Αθλητισμού, θύματα του ο 78χρο. ς εργοζομενοι στον ιδι
35000 τμ. γυρω απο 0 · ψ “ΠΜ "Μο δωλωων Μό που θα επικαλεστεί τλογους νοεπου σκορπισετον
τοουγκροσιμα 1 › .· __ ¦σφ%Μὲς Μωκες¦ . 5 ασφαλείαφ. :29 θανατο ΜΑΜ
Η Ζωα στα ΓΠ £εκὶνΠαε Πριν απο 340.000.000 Χρονια ρετα£ιῖ ΚρΠτΠο και ΚΜρου!