Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Κοινωνία ώρα μηδέν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ'
το ι ›
"'Ο"'"|(| κ
εΒΔοΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ι ΣΑτιΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ
Μ.τοροπτἱ|<ἱ.ετ πωπω 18 ιντσων 2016 χ Τ'Μ"= 2€ ο. 1930
Κοινωνία
ωρα   μπδεν
Φοροι, οικονομική στασιμοτπτα, μεταναστευτικο, αξιοΜγπσπ, Τουρκία χτυπούν καμπανάκι
Αντεπίθεσπ Τσίπρα για Μποστ" του «κοινωνικού προσώπου» κιιΒέονπσπς και ΣΥΡΜΑ
τ τ----·ι ι · ι ·
_ ' _ | | Ι
ΤωΑΜκτο _ “Ρ Ι |
ω· _ ` - · ` ο  μ
Μι ' 4 _ ΡοΞΦν6ΚΟ . ·έ έ
Το ὶΕ“`Ἑ"Β'Μ` . ι “ ο Η Ϊ
!“ “ ·  ` ` ΑΞκοΛοωεΗ
. . .7 η . 7. ` π -- Ρ _
ν ` ¦- ': *Ξ _. χ::
ι τ: '; Φ η Ξ 
› ι· χ χ. _ _ _- -.
 . Μ Μ·"._` -. _ ,.¦¦¦`
-- ” . .ῖ. ή ν. 7 ' - έ;
 ΡΗ." ` Σ· η “ΗΜ κ
ι -  μ ; . τι: ¦
¦ _ > .. Η .
<"<`>ι<ἶ  κ 4:; ·~
σ "" Ετ. ' >ι'“^~“: '  ζ .;_ .ς `
“ο Χίο · Μ
σο ως δομές
ικοιΑ η η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ ›8-9
 '  `3ἶ ]Ϊ  Μαζί αν ΚΜ.
 ' ί ο χώρια σον μπορούν
κι ο κΜω Μ
ΚΕΝΜΑΡ|ΠΕΡΑ Ρ 10 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα