Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σχέδιο Β' για τους φόρους στα καύσιμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Ο Τ ἩΘΘΚ
 ΔΩΡΕΑΝ
Ο Α ΕΜ: ο Ο  ΑρἔΠ¦ἑΉ%ἔἔ
· ΕΝΘΕΤ08ΣΕΛ|ΔΕΣ __ _. . _ κΑ¦ἔἑ)ἔἑΪἔ
~` Τ ο Γι) Ο οι ΤΑιΝιΕΣ ΤΗΣ Το  Η Γράφω
ΕΕΑοΜΑΑΑΣ ι Ι
-- Ε _ ΠΔ «ΤΔἙ|Δ|Δ» Ο . Π"Υ°ΟΟΟΡΟΟΟ8
8 - ~ "ὅ Ύ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕ|χΩΝΧ _ έ;Ἑ%Ἑ@@ ΜΗ'
"ΟΣ ΜΠΑΣΟ"
ΣΤΗΝ 1Ε'||ΤΥΧ|Α
οι ιΣΤιιιιιΑαιι||Σ
 Σχέδιο Β'
Ο' ΑΥΞΗΣΗ):
ΜΑΜΑ για του8 φόρου5
 στα καύσιμα
Το ΕΝΑΑΑΑκΤικο "ΜΑΝΟ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡ0
του “"· Οικονομικών στην ΜΜΜ ΜΜΜ ιΕιιιιιΑ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΤιερίιΤτωσΤι Που τα νοικοκυριά υΠουργείων και ως μέτρο
δεν μΤιορἐσουν να ανταηοκριθούν «μΜλαντέρ» η εΠίσΠευση ΤΟ" ΕκκΑθΑΡιΠικΜ ΤΟΥ Ε"Φ|Α
στις Πληρωμές φόρου των αυξήσεων στα καύσιμα  
εισοδήματος και ΕΝΦ|^ κατά 8-1 2 λεΤιτα ΕΠΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
 Ε!|(ΟΝ||(Ο ΤΟ ΟΛΕΟΝΛΣΜΛ, ΟΦΕ|ΛΕΤΛ| ΣΤ" ΣΤΗΣ" ΠΛΗΡΟΜΟΝ
ν αν::ΜΜΕ “ΠΟΙΟ . ΟΧΙ] “ Ο [Ο =ἶ Ϊ. ΚΕΙ]:?]~Ξ_ἶ`~ὲ>ῖ::-›
ΑΕΕ' ΣΤΟΝ «Ε.Τ.» Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥ κΑιΤΕΤΑΝιογ ΤΗΣ ΛΑΝΤΖΑΣ
Ω~Ο“ “ “
6.“ΗΑΑ;¦“` Ο
απαγορεύουν χ ` Εἰ έ: ο,
το (<μιΤουρκίνι» και ' ~. Ι  ξιἱἶ1;
ο· @μονοι το Ορ γ και νεα ερωτηματα «Εχουμε ωμά
σκ8Φϊ0ντα| . / (Ο Ι Ι Ι
για Την μ“οὐρκ“ για αν τραγωδια στην Αιγινα να το ΕΜΑΣ Μο
Δω ω - θα τα δωσουμε
Ρ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΠΡΕΜ|ΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ο “ απο 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα